Illustrasjon FOTO: Medietilsynet
Radionyheter

Radio lite viktig for de unge

De unge hører sjeldnere på radio og anser radio som en lite viktig kilde for nyheter. Det kommer fram i en undersøkelse Medietilsynet står bak. 

Bare 34 % av de mellom 16 og 20 år hører på radio daglig. Det viser ferske tall fra en undersøkelse om kritisk medieforståelse som Medietilsynet har laget. Det er er vesentlig dårligere enn i befolkningen generellt, der 55 % svarer at de hører daglig på radio.

Når det gjelder viktighet kommer radio enda dårligere ut. Bare 16 % av de unge svarer at radio er en av deres viktigste kilder til nyheter, mot 37 % i befolkningen generellt.

De unge bruker i mye større grad sosiale medier som sin viktigste nyhetskanal. 51 % svarer at sosiale medier som Facebook og Snapchat er viktig, mot bare 26 % for hele befolkningen totalt.

Når det gjelder tema kommer lokalstoff dårligere ut hos de mellom 16 og 20 år. De unge er mindre interessert i både innenriks og lokalstoff enn befolkningen generellt. De er på den annen side mer interessert i underholdningsnyheter enn de eldre og de er faktisk like interessert i utenriks.

Andre funn i undersøkelsen er blant annet at ikkeredaksjonelle og utenlandske medieaktører i høy grad preger medievanene til de unge.

Det er få unge i kategorien «høy kritisk medieforståelse» (21 % mot 43 % i befolkningen generelt).

Det er dobbelt så stor andel unge i kategorien «lav kritisk medieforståelse» (21 % mot 9 % i befolkningen generelt).

Sosiale medier er langt mer integrert i 16 – 20- åringens liv, sammenlignet med eldre grupper.

Den digitale kunnskapen er såpass høy at de unge våger å utforske nettet på helt andre og mer kreative måter enn befolkningen generelt.

De unge er «digitalt selvstendige», og bruker de digitale mediene for å løse problemer eller gjøre seg opp en mening på egen hånd, for eksempel gjennom nettsøk, Youtube-klipp og bruk av faktatjenester.

Medietilsynet skriver blant annet dette om metode: 

Undersøkelsen er utviklet av Medietilsynet i samarbeid med Kantar Media og medieforskere ved Universitetet i Bergen, og er gjennomført av Kantar Media.

Feltperiode: 5. mars til og med 9. april, 2019.

Antall ‘unge’ respondenter mellom 16 – 20 år: 143 personer

For å sette resultatene fra de unge i sammenheng, sammenligner vi de unge mot befolkningen generelt

Kategorien ‘befolkningen’ er basert på 1363 respondenter i den norske befolkning i aldersgruppen 16+

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar