Studio Radio Loland
Radionyheter

Radio Loland overtar Radio Evje

Lokalradioen i Vennesla, Radio Loland får lov av Medietilsynet til å overta alle aksjene i Radio Evje.

Radio Evje AS innehar innhold- og senderanleggskonsesjon til drift av nisjeradio i område 09-06 Bygland, Evje og Hornnes.  Lokalradioen var eid av flere foreninger:  Evje kristelige Ungdomsforening,  Normisjon Evje, Norsk Luthersk Misjonssamband,  IMF Evje og Blå Kors Evje.

Nå har Radio Loland overtatt alle aksjene i selskapet og sendte derfor en søknad om overdragelse til Medietilsynet. Den er godkjent med forutsetning om at sendingene i Radio Evje fortsetter som før.  Søknaden gjaldt kun godkjenning av aksjeoverføring og ikke godkjenning av overdragelse av konsesjon 3007 som hører til Radio Evje AS.

Frode Bjorvand i Radio Loland har bekreftet overfor tilsynet at Radio Loland SA, som kontrollerende eier i konsesjonærselskapet Radio Evje AS, påtar seg de samme forpliktelsene som fremgår av Medietilsynets Vedtak om forlengelse av konsesjon til analog nisjeradio i konsesjonsområde 09-06, konsesjon 3007, datert 16. november 2016.

Radio Loland SA har fra før to gyldige allmennradiokonsesjoner:

3038 (innholds- og senderanleggskonsesjon) i område 10-01 Søgne og Songdalen og

3203 (innholds- og senderanleggskonsesjon) i område 10-06 Vennesla og Iveland.

Begge konsesjoner har varighet til 31. desember 2021.

I tillegg har Radio Loland SA to DAB-innholdskonsesjoner – én i region 13 Aust-Agder (5686) og én region 14 Vest-Agder (5687) i Lokalradioblokka.

Medietilsynet vektlegger at området som innehar den aktuelle konsesjonen risikerer et redusert lokalradiotilbud dersom endringene ikke godkjennes. Hensynet til lytterne, samt hensynet til å opprettholde et mangfoldig tilbud på radio i området, taler for å godkjenne søknaden. En godkjenning av eierendringene kan bidra til at radiotilbudet kan videreføres uten opphold i sendingene.

Konklusjonen er at Medietilsynet godkjenner overdragelsen av aksjene i Radio Evje AS til Radio Loland SA.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar