Radionyheter

Radio Nord-Salten legger ned på FM

Radio Nord-Salten har levert tilbake sine FM-konsesjoner og har avsluttet sine kringkastingssendinger. Det kommer frem i et brev fra radiostasjonen til Medietilsynet. Kanalen fortsetter med sendinger på nett, med et ombygd sendeskjema.

– Årsaken til at vi foretar nedlegging av FM-sendingene våre, har kun med økonomi og gjøre. Sendekostnadene utgjør omalg 1/3 av kostnadsbudsjettet. I tillegg kommer uforutsette kostnader med å vedlikeholde FM-nettet. Det sier styreleder Bjørnar Bertheussen i Radio Nord-Salten til lokalradio.no.

Radio Nord-Salten er lokalradio for området som innbefatter Tysfjord, Hamarøy og Steigen i Nordland. Den er drevet på frivillig basis og alle som arbeider med sendinger, både som programledere og som teknikere, gjør dette på dugnad. Radioen har kontor og studio i Leinesfjord som er kommunesenteret i Steigen. Studio er det også i Hamarøy og en fredag i måneden kommer kveldssendingen derfra.

Radiostasjonen vil tross nedleggelse FM-distribusjonen, opprettholde sine sendinger som ren nettradio. I tillegg samles all aktiviteten på en sendedag.

– Vi er ment på å holde samme aktivitetsnivå som tidligere, bare en omrokkering av sendetidspunkter, sier Bertheussen.

I 2017 er det 25 år siden radioen ble startet. De første tre årene het den Steigen-radioen og var lokalisert bare i Steigen. I 1995 ble den utvidet til å være radio for alle tre kommunene og skiftet navn til Radio Nord-Salten. Siden da og fram til 2017 har alle tre kommunene støttet radioen økonomisk, både fordi kommunestyremøtene har blitt overført slik at befolkningen har kunnet følge med i kommunestyrenes arbeid og fordi radioen har vært del av kommunenes beredskapsplaner.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar