Radionyheter

Radio Øksnes er tilbake på lufta

Lokalradioen Radio Øksnes har fått ny konsesjon og er tilbake på lufta etter en turbulent periode. 

Ubetalte regninger førte til Radio Øksnes ble fratatt sine konsesjoner, både teknisk, for bingo og for innhold. Dermed ble det stille på kanalens sendere tidligere i år. Etter å ha søkt om ny konsesjon kan lokalradioen igjen glede sine lyttere. I et vedtak i forrige måned besluttet Medietilsynet at Radio Øksnes BA kunne få ny konsesjon:

Med hjemmel i kringkastingsloven § 2-1 første og annet ledd, jf. kringkastingsforskriften § 7-1 første ledd, 7-2 og 7-5 og 7-4 annet ledd, har Medietilsynet fattet følgende vedtak:

Radio Øksnes BA, med org.nr. 971398272, tildeles innholdskonsesjon til drift av allmennradio i konsesjonsområde 17-24.

Med hjemmel i kringkastingsloven § 2-2, jf. kringkastingsforskriften § 1-5, har Medietilsynet fattet følgende vedtak:

Radio Øksnes BA, med org.nr. 971398272, tildeles konsesjon til drift av anlegg for lokalkringkasting (senderanleggskonsesjon) for sendernett 17-24.0.

Medietilsynet har også foretatt en vurdering av det forhold at foreliggende søknad er levert av samme selskap som har fått inndratt konsesjonen i samme område tidligere. Medietilsynet har ikke tillagt dette særlig vekt all den tid det ikke er innkommet konkurrerende søknader, og da tilsynet gjennom behandling av Radio Øksnes BAs søknad, kan bidra til å realisere et lokalradiotilbud i et område som ellers ville stått uten et slikt tilbud, går det fram av vedtaket.

Radio Øksnes har allerede startet sine sendinger, blant annet med overføring av kommunestyremøte i går, men sliter med å få tillatelse til å spille radiobingo. Årsaken er at lokalradioen flere ganger har mistet sin godkjenning som lotteriverdig organisasjon på grunn av manglende rapportering av regnskap. En klage på dette ble avvist så sent som i oktober i år.

Vi ønsker nye Radio Øksnes lykke til!

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar