Radionyheter

Radio Sør bytter eier og skifter navn

Radio Metro AS overtar eierskapet til driftsselskapet i Radio Sør. Samtidig bytter de fire radiostasjonene i kjeden navn til Metro Sør. Det er Radio Sør som selv melder om dette på sin hjemmeside.

Endringene har virkning fra mandag 15. januar og vil foruten navnebytte også innebære forandringer i profil og sendestrekk. Morgensendingen skifter navn fra “Våkn opp” til “Metro Morgen” og vil fremdeles produseres lokalt fra studio i Kristiansand. Det øvrige programmet på dagtid blir samsendinger med Radio Metro i Oslo. Lokalproduserte kvelds- og helgesendinger vil fortsette som før, så langt lokalradio.no erfarer.

Radio Sør har frem til nå, gjennom selskapet Kristiansand Lokalradio AS, driftet tre konsesjoner i Aust- og Vest-Agder, under profilnavnene Radio Sør Kristiansand, Radio Sør Lillesand og Radio Sør Arendal. Kristiansand Lokalradio AS er også majoritetseier i Radio Lindesnes AS som drifter konsesjonen til Radio Sør Lindesnes.

Samlet dekker radiostasjonene store deler av Agderfylkene. 240 000 mennesker i 15 kommuner har gjennom selskapets fire konsesjoner mulighet til å lytte til sendingene. Radio Sør kunne i oktober melde om en enorm tilvekst av lyttere på sine FM-plattformer, som en følge av den nasjonale FM-slukkingen.

Radio Sør har også anleggskonsesjon på DAB for Vest-Agder og er i gang med å bygge et omfattende DAB-nett. Foreløpig er det satt opp to sendere som dekker Kristiansand og omliggende kommuner.

Etter det lokalradio.no erfarer vil radiostasjonen opprettholde lokal tilstedeværelse for salgsavdelingen, som nylig søkte etter ny medarbeider. Det er ikke kjent om endret sendeplan vil medføre redaksjonelle bemanningsendringer hos lokalradioen med base i Kristiansand.

 

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Tankekors: For en uke eller to siden ble det uttalt sterk bekymring over eierkonsentrasjonen innen kommersiell radiodrift.

    Her er det snakk om Norges ubetinget største lokalradio-aktør som ytterligere øker sin dominans.

    Det kan hende at eierkonsentrasjon og at enkelte eiere blir stadig mer dominerende er helt OK hvis det dreier seg om lokalradio. Hvis det er slik det forholder seg bør det kanskje uttrykkes eksplisitt i en formell uttalelse, f.eks. fra NLR.