GPS (illustrasjon)
Radionyheter

Regjeringen snur etter DAB-trøbbel

Norske myndigheter stanser rivingen av LORAN-C-stasjonene i Norge, etter oppfordring fra britiske myndigheter. Dette har sammenheng med at deler av DAB-nettet falt ned i januar, på grunn av problemer med GPS. 

Den norske regjeringen vedtok i fjor å legge ned og rive LORAN-C-systemet i Norge. Dette brukes som et backup-system dersom GPS ikke er tilgjengelig, noe som kan skje ved f.eks krig eller en kraftig solstorm.

I dag er man avhengige av å ha nøyaktig tid via GPS når man skal synkronisere f.eks datanettverk, telefon, strømforsyning. Mister man denne synkroniseringen, vil nettverkene etter hvert ramle ned. LORAN er en bakkebasert løsning som blant annet britene vil bruke som sin reserveløsning, melder NRK.

I slutten av januar i år opplevde britene at blant annet BBCs sendinger over DAB-nettet ble slått ut på grunn av en feil i deres GPS-synkroniserte systemer. Sivilingeniør og ekspert på området, Jens Odd Hoxmark sier til statskanalen at at han tror det var denne hendelsen som fikk britene til å reagere.

– Det viser jo at det er sårbart å kun støtte seg til satelittsystemer, sier Hoxmark. Også i Norge opplevde man at enkelte mistet DAB-nettet i januar, blant annet Radio Metro i Oslo og Akershus.

I England er The Lighthouse Authorities i gang med å bygge ut eLoran, som er en forbedret versjon av LORAN-C, i de store havnene ved den britiske kanalen Men England er avhengige av de norske stasjonene for å beholde dekningen, melder NRK.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

13 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar

 • Det blir garantert få radio lyttere igjen når de skrur av FM nettet, jeg tror svært mange er som meg som ikke har
  kjøpt noen DAB radio da jeg har en FM radio bilen som jeg IKKE har noen planer om å bytte ut. Aldri i verden om
  jeg gidder å kaste bort tusenvis av kroner til en DAB radio, sette inn noe adapter meg masse kabel rot er heller IKKE
  aktuelt. Har flere FM radioer hjemme som jeg heller ikke kommer til å bytte ut eller kaste.
  CD plata kommer til å få et nytt liv i bilen min 🙂 eneste som er synd er trafikk meldinger som jeg ikke får men pytt pytt
  det ser jo ut som det er slik NRK og P4

 • Jeg kjører over det meste av landet med personbil i forbindelse med jobb, jeg har radio i bilen som velger beste mottak av FM og DAB. Det er FM nettet som radion velger i 75% av tiden, så lenge du er i og rundt en by velger den DAB. Utenfor tettbebyggelse er FM mange ganger bedre enn DAB og eneste alternativ om en svinger ut av E6 i store deler av landet.

 • Det øyeblikket FM skrues av er det over og ut å høre på radio for min del. Jeg kommer IKKE til å kjøpe en utrangert DAB radio.

 • Varsling via SMS. Ved bortfall av strøm fra nettet vil en mobil sender ute i distriktene kunne holde 20-30 min på batterier. Når noe skjer vil flere bruke mobil og da tappes back up batteriene fort på mobil senderene. Farlig utvikling vist alt skal over på digital sending/mottak.

 • Det er verd å legge merke til at regionnettet som brukes av NRK slett IKKE ble påvirket av GPS-problemene; de hadde en bacup-løsning for timing-signaler som fungerte etter forventningene, og DAB-tjenestene var upåvirket. Bare de tjenester som kun hadde basert seg på GPS ble rammet av problemene.

  (Jeg er ikkke 100% sikker på om det kommersielle riksnettet holdt seg på beina – jeg har ikke hørt noe annet, men de er jo langt mer preget av minimal kostnad, maksimal profitt, så jeg blir ikke forbauset om de har spart penger på å kutte ut noen backup-løsning.)

  Jeg vet ikke om denne backup-løsningen var basert på Loran-C eller noe annet. Å ha både Loran-C og og en annen løsning som sikkerhet mot GPS-utfall er bedre enn å ha bare Loram-C.

 • En litt dramatisert versjon fra 2010, som sier litt om den tenkte situasjonen dersom vi blir altfor avhengig av det vi ikke umiddelbart kan fikse i et tenkt ‘værste tilfelle’ https://www.youtube.com/watch?v=lLRdNEQqxAg. Det er mange mellomtrinn i dette og rapporten fra Norsk Romsenter om ‘GNSS sårbarhet’ datert mars 2013 http://www.romsenter.no/Aktuelt/Publikasjoner/Rapport-om-saarbarhet-ved-bruk-av-satellittnavigasjon gir et visst innblikk, men synes å dempe konsekvensene noe for mye. Konklusjonen i rapporten er vel og merke ‘hver mann for seg selv’ i og med at Norsk Romsenter i sin anbefaling sier følgende:
  (på papirside s.92 i rapporten side 94 i pdf.versjonen)
  sitat
  “9 Anbefalinger
  Behov for risikoanalyser og økt bevissthet rundt sårbarhet

  Stadig flere samfunnsfunksjoner er avhengige av
  GNSS. Dette gjør det nødvendig med økt bevissthet
  rundt sammenhengen mellom sårbarhet og avhengighet
  av én teknologi.

  Risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til GNSS-tjenester
  bør i prinsippet inngå i tiltak for å beskytte samfunnskritisk
  infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner.

  Brukersektorer som direkte eller indirekte anvender
  GNSS for posisjonering, navigasjon og tidssynkronisering
  har selv ansvar for å analysere sektorspesifikk sårbarhet
  og innføre relevante sårbarhetsreduserende tiltak.”

  Så hver sektor må ta sine forholdsregler, det har blant annet Telenors Norkring gjort, ref Loktu, i og med at de har sin egen interne synkronisering av det nasjonale kringkastingsnettet, men hva med andre sektorer? Kan den takle et brudd i forbindelsen mellom landsdeler?! Vil vi kunne opprettholde søk og redningsberedskap med/uten GNSS?

 • Det har skjedd noe med tankesettet til dagens forvaltere av offentlige tjenester. Dette kan nok koples til mulighetene til såkalt “digitalisering” som ble tilgjengelig da data maskiner ble alle manns eie. Hvordan disse fungerer vet bare en engere data elite. De som skal lede og drive samfunnet tenker kun kortsiktig økonomi i øyeblikket mens de er ved makten. Da er det enkelt å velge “digitalisering” og si opp masse mennesker som dessverre blir arbeidsløse.
  De som bygde Norge etter krigen hadde helt andre tanker i hodet selv om man også da søkte etter “moderne” teknologier. I dag er dette gått for langt og bare svært få har oversikten og kan tenke konsekvenser. Stig og Jens,- vi er nok blandt de få! Men Solvik Olsen er på vei ser det ut til……

 • Vi får håpe at Samferdselsdep. som eier Loran-C systemet hoster opp de pengene som trengs for å oppgradere dagens Loran-C til morgendagens eLoran med en nøyaktighet på Navigasjon og Posisjon som tilsvarer dagens ukorrigerte GPS. Videre vil en oppgradering til eLoran gi oss backup for nøyaktig tid slik at vi ikke opplever at mobil og datanettverkt, kraftforsyning, flynavigering m.m. detter ut. Enhver kan tenke seg hvilken katastrofe det vil bli om vi eksempelvis får en solstorm som griller GPS satelitten, eller at USA stenger for sivil bruk. Ikke kan du ringe, bruke internett, kjøpe varer i butikken, få medisiner, reise med fly eller båt. Også strømmen vil forsvinne om dette blir langvarig. Ser at det snakkes om å benytte SMS til varsling av befolkningen om kriser. Her kan eLoran brukes da dette signalet trenger inn i alt av bygninger, tuneller og også delvis under vann.

 • På nyhetene i dag ble det opplyst om at varsling som nå går over radio (FM) skal skje via SMS. Jeg og mange andre har ikke dekning for mobilnett, hvordan skal vi bli varslet??

 • Ja det med back up er jo viktig,og satellitt er jo noe som fort kan bli satt ut av spill.Tror nok ikke dem “smarte” tenker over hvor sårbare slike elektroniske duppeditter er.Ser jo bare hvor fort ting stopper når strøm er ute,ikke mat,penger eller bensin da.Mobilnettet vet vi jo mye om alerede

  • Ingen grunn til det.

   Det er først og fremst et signal til mindre operatører om at de må utstyre seg med backup-løsninger, slik de store gjør.