Styret i Norsk Lokalradioforbund 2018-2020
Radionyheter

Reklameforbud truer nisjeradioenes eksistens

Norsk Lokalradioforbund reagerer sterkt på at det foreslås et reklameforbud for nisjeradioer i storbyene. Dette kan rett og slett true deres eksistens, mener forbundet. 

Utspillet kommer i forbindelse med at Kulturkomiteen på Stortinget snart skal gi sin innstilling når det gjelder forlengelse av lokalradioenes FM-konsesjoner. Det har lenge vært klart at det er politisk flertall for å forlenge konsesjonene med fem år til 31.12.2026.

Diskusjonen har gått rundt om det skal innføres strengere regler og begrensninger for lokalradio i storbyene, der kommersiell lokalradio ble forbudt i forbindelse med at riksradioene sluttet å sende på FM i 2017.

– På prinsipielt grunnlag er Norsk Lokalradioforbund (NLR)
motstander av at myndighetene gjennom rammevilkår detaljregulerer medier når det gjelder innhold, inntektskrav, distribusjonsplattform eller samarbeid, for eksempel ved samsending eller videresending. Bransjen må selv finne frem til samarbeidsformer og allianser som kan styrke aktørene under rådende forhold, skriver Lokalradioforbundet i et uttalelse til Stortingets kulturkomitè

– Som bransjeforbund er vi derfor også sterkt uenige i både gjeldende forbud mot kommersiell radiodrift i de fire største byene og anbefalingen om reklameforbud for nisjeradio i kommende konsesjonsperiode.

Når det gjelder det foreslåtte reklameforbudet har Norsk Lokalradioforbund undersøkt hvordan det står til med nisjeradioene som er igjen i storbyene. Konklusjonen er at nisjeradioene allerede i dag har en svak og nedadgående økonomi, og et stort flertall signaliserer at et reklameforbud vil medføre driftsreduksjon eller i ytterste konsekvens nedleggelse. Et enkelt regnestykke viser at en nisjeradio i Oslo vil ha utgifter på 1,5 millioner kroner i året. Dermed sliter man allerede med dagens kommersielle omsetningstak på 150 000 kroner.

– Antall nisjeradioer de fire største byene er betydelig redusert siden 2016. NLR mener det er en reell fare for at lokalradiomangfoldet i storbyene vil desimeres og står i fare for å forsvinne helt, dersom man vedtar et forbud mot kommersielle inntekter. Vi ber derfor om at komiteen verner om de minste radioene og deres meget betydningsfulle bidrag i norsk medieflora. Dette kan kun gjøres gjennom en merknad som sikrer at radioene har rammer som gir grobunn for en bærekraftig økonomi også etter 2021, skriver styret i Norsk Lokalradioforbund.

Norsk Lokalradioforbunds forslag til merknad:

“Komiteen er mot et reklameforbud. Komiteen ber regjeringen om å utarbeide et regelverk for lokalradio på
FM slik at nisjeradioer i storbyene har drivverdig økonomi, også etter 2021”.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar