Radionyheter

Rekordhøy utbetaling fra Tono

Medlemmene i Tono får sin høyeste kvartalsavregning noensinne i 3. kvartal. Normalt stammer en del av inntektene fra musikk spilt på lokalradio, men ikke denne gangen. 

– Av de 190,1 millioner vi avregner totalt i dag, sender vi 69,8 millioner kroner til utlandet, men hele 115,5 millioner kroner går til TONOs medlemmer. Dette er rekordhøyt, og av disse pengene omfatter nesten 70 millioner kroner konsertavregning, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

Innenfor radioområdeavregnes det for avspillinger fra første kvartal 2020 fra 15 NRK-kanaler, 9 Bauer Media-kanaler og 9 kanaler under P4. Situasjonen med Covid-19 påvirker dessverre innbetalingene og avregningene fra lokalradioer, skriver TONO på sine hjemmesider.

Fremføringer fra dette området for første kvartal vil bli avregnet i desember. Fra radioområdet avregner TONO denne gangen totalt kr 14,4 millioner kroner, hvorav 4,8 millioner kroner går til TONOs medlemmer.

TONO er også hardt rammet av koronakrisen: Avlyste og utsatte konserter har så langt betydd et inntektstap på flere titalls millioner kroner for samvirket TONO SA, som eies og styres av norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag.  Situasjonen blir ikke mindre alvorlig ved at TONO så langt ikke har vært omfattet av noen av Kulturdepartementets kompensasjonsordninger.  Dette vil ramme TONOs medlemmer i konsertavregningen høsten 2021.

– For norske komponister, sangtekstforfatter, låtskrivere og deres musikkforlag er TONO-inntektene blant deres aller viktigste inntekter. Dagens konsertavregning stammer hovedsakelig fra konserter i 2019, og det var et rekordår. I en vanskelig tid for TONOs medlemmer er det i det minste hyggelig å kunne utbetale en rekordhøy høstavregning, sier Cato Strøm.

TONO ble stiftet i 1928, og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har 34 000 medlemmer, men arbeider også for omtrent tre millioner opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar