Foto: Medietilsynet
Radionyheter

Riksblokk 2 utlyses i løpet av kort tid

Medietilsynet og Nkom utlyser snart frekvensressursen Riksblokk II til digitalradio, etter oppdrag fra Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Riksblokk II er en landsdekkende frekvensblokk bestående av kanalene 216,160 – 217,696 MHz (kanal 11A) og 223,168 – 224,704 (kanal 12A). Utlysingen av frekvensressursen for Riksblokk II vil gjelde én senderanleggskonsesjon og én frekvenstillatelse, gjeldende fra tildelingstidspunkt og senest fra 1. januar 2021 til 31. desember 2031.

I oppdragsbrevet heter det at det ikke stilles nærmere føringer for bruken av frekvensressursen i form av krav om befolkningsdekning eller en forutsetning om at ressursen skal benyttes til riksdekkende sendinger. Det er bestemt at ressursen skal tildeles gjennom en pengeauksjon dersom det er konkurrerende etterspørsel etter den. Frekvensressursen vil bli trukket tilbake dersom det viser seg at det ikke er interesse for å ta den i bruk til digitalradio på de vilkår myndighetene har fastsatt. Frekvensmyndighetene vil i så fall utrede alternative bruksmåter.

Medietilsynet og Nkom skal nå vurdere auksjonsbetingelsene, men det ligger i oppdraget fra departementene klare anbefalinger for hvordan denne skal foregå. For å utelukke aktører uten økonomisk gjennomføringsevne bør tilsynene vurdere om det skal stilles krav om bankgaranti for kunne melde interesse for frekvensressursen og delta i en eventuell pengeauksjon. Tildelingen bør gjennomføres på en slik måte at en sikrer at frekvensressursen blir tatt i bruk, for eksempel ved at det i konsesjonsvilkårene fastsettes en plikt til å ta senderanlegget i bruk innen et visst tidspunkt. Prosessen bør gjennomføres slik at tildeling kan skje i god tid før 31. desember 2020.

Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil i samarbeid vurdere tidsplan og den videre prosessen. En utlysning av ressursen vil bli publisert når dette er klart.

Medietilsynet og Nkom gjennomførte auksjon av Riksblokk II i april 2012 og vinner i auksjonen ble Norkring AS med et bud på kroner 4 004 000. Anleggskonsesjon og frekvenstillatelse ble gitt med en varighet fra og med 29. mai 2012 til og med 31. desember 2031. Norkring AS, som i 2020 ble en del av Telenor Infra AS, leverte tillatelsen tilbake og kunden som brukte ressursen, A-Media AS, fikk mulighet til å fortsette sine sendinger i Riksblokk II nettet på en midlertidig konsesjon.

Om forfatteren

paal

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar