Illustrasjon
Radionyheter

Riksblokk 3 større enn Riksblokk 1

Da det nylig ble kjent at Riksblokk 3 lyses ut førte det til mange spørsmål i radiobransjen. Her kommer noen av svarene:

Riksblokk 3 er ikke en DAB-blokk men en frekvensressurs. Denne var i utgangspunktet satt av til digital TV,  mer konkret til DVB-T. Riksblokk 3 ble satt ut på høring 11.07.2012. Ettersom disse frekvensene ikke brukes i dag, er Riksblokk 3 ledig.

Norge har i dag avsatt fire landsdekkende frekvensblokker (Regionsblokka (NRK), Lokaldabblokka, Riksblokk 1 (Norkring)  og 2 (Norkring) for T-DAB og en for DVB-T (Riksblokk 3).

– Dvs at Riksblokk 3 i utgangspunktet er satt av til DVB-T teknologi, men det eksisterer flere bruksmuligheter for Riksblokk 3. Kravet til andre tjenester er at det skal være digital kringkasting og at tjenesten må ligge innenfor spesifikasjonen som definert i GE06-avtalen, forteller Pia Braadland, senioringeniør i Frekvensavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

– Frekvensressursen kan altså brukes til DAB, selv om den i utgangspunktet er tenkt brukt til DVB-T, forteller Braadland til lokalradio.no.

– Det er verd å merke seg at dette er en frekvensressurs, som er 4 ganger så stor som Riksblokk 1, og den tildeles som en hel ressurs. Estimert årlig avgift for denne ressursen i 2016 er 590 000,-, sier hun.

Braadland forteller at de ikke kan gi opplysninger om hvem det er som har søkt inn til søknadsfristen er gått ut. Det er denne søknaden som har ført til at Riksblokk 3 er lyst ut og fristen for andre til å melde seg er satt til 13. juni.

Riksblokk 3 består av frekvensblokker fra 174-230 MHz-båndet med 7 MHz båndbredde. Frekvensblokkene erfordelt på 38 geografiske områder, som til sammen dekker hele fastlands-Norge.

Frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for Riksblokk 3 vil ha en varighet til 31. desember 2031. Riksblokk 3 vil bli tildelt samlet som en landsdekkende blokk til én aktør, men aktøren står fritt til å dele opp Riksblokk 3 i mindre blokker.

For å sikre at eventuell overskuddsetterspørsel etter frekvensene og anleggskonsesjonen er reell, vil Nkom og Medietilsynet kreve at søker stiller en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på 500 000 – femhundretusen – kroner.

Dersom Nkom og Medietilsynet mottar flere søknader, vil tilsynene kunne beslutte at frekvenstillatelse og anleggskonsesjon skal tildeles ved auksjon. Ved en auksjon vil også andre enn de opprinnelige søkerne få mulighet til å delta.

Det er kun tillatt å videresende samtidig og uendret kringkastingssending fra NRK og andre som har rett til å drive kringkasting, kringkastere som innehar innholdskonsesjon etter kringkastingsloven § 2-1, eller aktører som har konsesjon/er registrert i det land hvor kringkastingsselskapet har jurisdiksjon.

For mer informasjon: NKOM`s hjemmeside

 

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar