Radionyheter

Så mange bruker FM når de lytter til lokalradio

Selv om andelen som benytter andre plattformer er økende, er FM fortsatt den suverent største og viktigste lytteplattformen for lokalradio. Det er hovedkonklusjonen i en ny undersøkelse som analysebyrået Kantar har gjennomført på vegne av Norsk Lokalradioforbund.

Undersøkelsen viser at 63 prosent eller 298 000 av alle som lytter til lokalradio en gjennomsnittlig dag, gjør dette via et FM-apparat. 32,4 prosent av de spurte oppgir at de lytter til lokalradio på DAB eller DAB+. Det tilsvarer en andel på 154 000 lyttere. Lytting til lokalradio på andre internettbaserte plattformer utgjør 7,2 prosent av totallyttingen. Tre år etter den nasjonale FM-slukkingen,  bruker fremdeles 2 av 3 lokalradiolyttere FM når de hører på lokalradio.

Plattformundersøkelsen 2020: Faktiske daglige lyttere i tusen fordelt på sendeplattform. Kilde: Kantar
Lokalradioforbundet har gjennom de siste tre årene kartlagt lokalradiolyttingen på ulike sendeplattformer. Sammenlignet med fjoråret, viser årets måling at antall lyttere som benytter FM som sin foretrukkne lytteplattform, er redusert med drøye 7 prosent. Siden målingen startet i 2018 er nedgangen på nøyaktig 10 prosent.

Lokalradiomangfoldet som sender på DAB blir stadig større og bredere. Samtidig utvikles stadig de lokale DAB-nettene, slik at både kvalitet og nedslagsfelt utvides. Derfor er det naturlig at undersøkelsen viser at DAB-lyttingen fremdeles er økende. Den økte fra 23 til 28 prosent fra 2018 til 2019 og ytterligere fire prosent fra i fjor til i år. Også lytting via internett viser stigende trend.

Plattformundersøkelsen 2018-2020: Faktiske daglige lyttere i prosent fordelt på sendeplattform. Kilde: Kantar

Analysen er gjennomført av markedsanalysebyrået Kantar i uke 19 til 35 2020 som en del av den anerkjente mediebruksundersøkelsen, Forbruker & Media. Utvalget består av 1200 respondenter.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar