Radionyheter

Sendestopp for Radio Hurum – igjen

Radio Hurum stanser sine sendinger med virkning fra fredag 30. august. Det går frem av et brev fra stasjonen til Medietilsynet. Det er myndighetenes pålagte inntekstbegrensning og samsendingsforbud, som oppgis som årsak til at stasjonen foreløpig ikke har økonomi til å fortsette driften. Samtidig har radiostasjonen fått et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner, fordi Medietilsynet mener stasjonen har brutt vilkårene gitt i konsesjonen.

Etter overgangen til digitalradio vedtok Stortinget inntektsbegrensninger for lokale FM-kanaler i storbyene. Medietilsynet mener å kunne bevise at Radio Hurum sammen med to andre lokalradioer alle har brutt grensen på 135 000 kroner i året i reklameinntekter. I tillegg mener tilsynet at Radio Hurum har videresendt innhold fra Radio Metro i strid med vilkårene i konsesjonen. For overtredelsen er Radio Hurum ilagt en bot på 150 000 kroner. Saken er anket og skal behandles i Medieklagenemda i høst.

Det er andre gang på kort tid at Radio Hurum innstiller sine sendinger. Også i februar i fjor stanset radiostasjonen sine sendinger for en periode.  Den gang ble det også pekt på at sendeutgiftene ble liggende på et nivå som var høyere enn den begrensede inntekten lokalradioen, i følge forskriften får lov til å ha.

– Vi har i mange år hatt et godt samarbeid med Radio Metro hvor de har betalt noen av våre kostnader og de har hatt mulighet til å videresende Radio Metro på vår frekvens når vi ikke har hatt sendinger. Som kjent måtte dette opphøre etter at de nye forskriftene trådte i kraft. Da ble driften og grunnlaget for driften mye vanskeligere. Radio Hurum har blitt hardt rammet av dette. Vi er nå inne i en sak hvor tilsynet har lagt ned påstand om at Radio Hurum skal betale en bot på kroner 150 000. Det har vi ingen muligheter til. Vi har som tilsynet er kjent med nærmest ingen inntekter og uansett en inntektsbegrensning pålagt av myndighetene på kroner 135 000. I tillegg har vi hatt store utfordringer på distribusjonssiden hvor Telia har mangedoblet leia. I tillegg var vi i ferd med å pådra oss musikkrettighetskostnader på et nivå vi uansett ikke ville greie å betjene, skriver styreleder Jarle Steiro til Medietilsynet

Han er klar på at Radio Hurum ikke har økonomi til å betale overtredelsegebyret og at dersom dette opprettholdes, vil det bety kroken på døra for radiostasjonen.

– Som kjent skal Medieklagenemnda behandle også vår sak denne høsten. Dersom vi får bøter på det nivået det er lagt opp til fra tilsynet vil det ikke være aktuelt å ta opp igjen driften, og vi vil heller ikke være i stand til å betale bøter på dette nivået. Da må Radio Hurum legge ned driften, står det å lese i brevet.

Radiostasjonen ber tilsynet om midlertidig sendestopp i påvente av behandlingen i Medieklagenemda og resultat av pågående forhandlinger med andre aktører.

– Vi ber da også om midlertidig sendestans. Stasjonen går av lufta førstkommende fredag på kvelden. Dersom utfallet i Klagenemnda blir positivt for Radio Hurum, og vi også får en fornuftig løsning på distribusjonene, vil vi vurdere saken på nytt, avslutter Steiro.

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar