Hardanger - Foto: Pixabay
Radionyheter

Setter bingotak for Radio Folgefonn

Lotteritilsynet vil bare delvis innvilge en søknad om økt omsetning for radiobingo i Radio Folgefonn. Men, det er relativt store summer det er snakk om.

Radio Folgefonn er en lokalradio i Vestland fylke som har hatt stor suksess med radiobingoen sin de siste årene. Det har gått såpass bra at de for året 2021 har søkt om å ha omsetning på hele 17 millioner kroner på radiobingo.

Dette mener Lotteritilsynet er altfor mye og helt unødvendig for driften av lokalradioen. I et fersk vedtak har tilsynet satt den øvre grensen til 10 millioner kroner.

Tilsynet mener det er flere faktorer som tilsier et lavere omsetningstak enn det det er søkt om. Blant annet påpeker de at det i teorien kun er mulig å gi ut 125 000 kroner i premier, noe som betyr at lokalradioen vil minst gå med over 10 millioner kroner i overskudd på bingoen, sannsynligvis mye mer.

– Ut frå budsjettet, vil bingoverksemda føre til overskot på 12 500 000 kroner, berre frå bingoen. Lotteritilsynet vurderer at lokalradiostasjonen ikkje treng ein så høg omsetnad på bingo, står det i vedtaket.

Lotteritilsynet er klar på at radiobingo er en viktig inntektskilde for mange lokalradioer, men påpeker at svært mange av bingobongene selges utenfor det naturlige dekningsområdet for Radio Folgefonn, som kort fortalt er Hardanger. De nevner også faren for at andre lokalradioer kan bli berørt:

– Dersom ein lokalradio skal hente inn 17 millionar kroner frå lotterimarknaden, er det fare for at andre lokalradiostasjonar, ikkje berre i nærområdet, men på det jamne, vil få reduserte inntekter på grunn av at ein aktør tek ein så stor del av inntektene i lotterimarknaden, skriver Lotteritilsynet i sitt brev til Radio Folgefonn.

Dette vedtaket kan også få konsekvenser for andre lokalradioer som har høy omsetning på radiobingo. Lotteritilsynet slår nemlig fast at utfra praksis på området mener de at en omsetning på 10 millioner kroner i året bør være en øvre grense for Radio Folgefonn. Dermed antyder de også at andre lokalradioer kan få lignende bingotak.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.