Motiv fra et av Radio DSFs mange sendepunkter . (Foto: Eivind Engberg)
Radionyheter

Skrinlegger DAB-prosjekt i Finnmark

Radio DSF vil likevel ikke bygge lokalt DAB-nett i Øst-Finnmark, selv om radiostasjonen med samarbeidspartnere har mottatt 1,8 millioner i tilskudd til utbygging. Det har styret i radioen bestemt.

Radio DSF søkte på og fikk tildelt anleggskonsesjon for lokal-DAB i Øst-Finnmark ved slutten av fjoråret. Lokalradioen inngikk da et samarbeid med Radio Domen, Radio Nordkapp og Guovdageainnu Lagasradio om utbygging av nettet. Til sammen fikk de fire radiostasjonene 1,8 millioner i tilskudd til utbygging. Radio DSF fikk alene 650 000 kroner for å etablere lokal-DAB i Kautokeino og Karasjok.

Nå blir prosjektet etter all sannsynlighet avviklet, siden pådriveren og anleggskonsesjonæren trekker seg ut. Styret i Radio DSF peker i sitt vedtak på flere grunner til at prosjektet ikke lar seg realisere.

– Etter en helhetsvurdering skrinlegger styret i Radio DSF sin andel av DAB-utbyggingen i region 37. Investeringskostnadene på utbygging av DAB radio blir svært høy og blir derfor umulig å realisere. Radio DSF fikk dessuten betydelig lavere tildelte midler til digitalisering av lokalradioen enn det vi søkte om, slik at egenandelen for utbyggingen derfor vil bli for høy. Dekningsgraden på DAB radio er betydelig mindre en FM senderdekning og krever derfor betydelige større utbygging for å dekke tilsvarende områder, står det blant annet å lese i vedtaket.

Radio DSF er eid av Norsk Samemisjon og har tilhold i Karasjok. Stasjonen sender i dag på FM, gjennom 10 ulike frekvenser. Konstituert redaktør i Radio DSF og daglig leder i Norges Samemisjon, Roald Gundersen utdyper beslutningen:

– Vi var optimistiske i utgangspunktet. Når vi har begynt å regne på dette, blir investeringskostnaden så høy at det blir umulig for en liten radio som Radio DSF å realisere prosjektet. Det kreves en veldig stor utbygging for å dekke det store området på en god måte. Vi har verken kapasitet eller økonomi til å greie dette. I tillegg blir driftskostnadene på DAB så store, at vi på sikt ikke vil klare å bære disse, sier Gundersen.

Vedtaket er ikke endelig, da det formelt skal godkjennes av landstyret i Norsk Samemisjon. Saken vil fremlegges i deres møte 3. og 4. april. Radio DSF vil likevel allerede nå informere de andre samarbeidspartnerne i prosjektet om beslutningen.

– Som en følge av dette vedtaket vil vi etter alle solemerker si fra oss konsesjonen og den delen av driftsstøtten som gjelder DAB utbyggingen, sier Gundersen.

Styret i Radio DSF vurderer å avvikle sin lokalradio i løpet av konsesjonsperioden for FM-sendinger for i stedet å satse for fullt på nett. Styret har derfor også bestemt at det ikke bør investeres mer i tradisjonell nærradiodrift, enn nødvendig for å holde det i gang ut 2021.

Øst-Finnmark er den største regionen i lokalradioblokka. Det er Nordavis AS som har anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for den andre lokalradioblokken i Norges nordligste fylke. Nordavis er eier av Radio Alta.

Radio DSFs studio i Karasjok (Foto: Eivind Engberg)

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar