Faksimile: Dagbladet
Radionyheter

Slipp FM fri, mener samfunnsøkonom

FM-nettet er vårt største håp for et reelt radiomangfold. Det skriver Håkon Riekeles i en kronikk i Dagbladet. Han reagerer på at DAB i praksis ikke gir noe mer mangfold. 

– I begynnelsen av desember kjempet den lille kanalen Radio Metro en heroisk kamp for å kunne fortsette med sine FM-sendinger i Oslo, som de til slutt måtte gi opp under trussel av enorme dagbøter. Formålet var å beskytte DAB-kanalene fra konkurranse fra FM-radio. Slik begynner kronikken til Riekeles.

Samfunnsøkonomen i Civita fortsetter med å argumentere for at den nye DAB-nettet ikke gir noe reelt mangfold:

– … Men så lenge disse 30 kanalene drives av kun tre selskaper, er markedsmakten svært konsentrert. Det kan gå utover lyttere, annonsører, musikere, og alle som ønsker velfungerende konkurranse og et fritt kulturliv, skriver han blant annet.

I likhet med Norsk lokalradioforbund tar han til orde for at FM-nettet burde brukes til radio:

–  FM-nettet er vårt største håp for et reelt radiomangfold. Så lenge resten av Europa fortsatt sender radio på FM-nettet kan ikke de frekvensene brukes til noe annet nyttig. Hittil har vi hatt et strengt reguleringsregime på FM-nettet, blant annet for å sikre at de som får konsesjon til riksdekkende reklameradio faktisk dekker hele landet. Nå er målet om dekning i hele landet nådd gjennom DAB, mens FM-frekvensene står der ubrukt.

FM-radio er i utgangspunktet billig å etablere, hvem som helst kan kjøpe en FM-sender. Uten særlig etableringshindre og uten noen sterke offentlige hensyn som tilsier regulering, er FM-radio ideelt for å få frem et mangfold. Det trengs et minimum av regulering for å sørge for at ikke flere sender på samme frekvens i samme område. Utover det er det ingenting som taler imot et totalt frislipp av FM-nettet, mener Riekeles.

HER KAN DU LESE HELE KRONIKKEN

Norsk Lokalradioforbund leverte i fjor inn følgende innspill til Mediemangfoldsutvalget:

– Frekvenser som frigis på FM-nettet når de nasjonale radioaktørene forlater FM må kunne tas i bruk av eksisterende lokalradio. Nye aktører lokalt kan også slippe til slik at bransjen kan revitaliseres, skriver forbundet i sin uttalelse. NLR påpeker at frekvensene ikke kan brukes til annet enn radio og at man tidligere har begrenset bruken av plasshensyn:

– Selv om FM-frekvenser ikke lenger representerer en begrenset ressurs, velger myndighetene i en ny konsesjonsperiode å videreføre den samme restriktive praksisen. Dette kan derfor ikke lenger begrunnes i objektive forhold, som for eksempel knapphet på frekvenser, men i mediepolitiske avveielser. Det kan ikke være norske myndigheters oppgave å beskytte store internasjonale aktører fra konkurranse. Det kan heller ikke være en myndighetsoppgave å hindre lokale medier å ta i bruk slike ressurser og på den måten svekke mediemangfoldet, mener NLR.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar