Illustrasjon: Lokalradiosender på Brannfjell i Oslo
Radionyheter

Stiller spørsmål om NKom følger EKOM-lovens formålsparagraf

Advokatfirmaet Elden har, på vegne av Radio Rox, i et ferskt brev  kommet med kritiske merknader til NKom i forbindelse med at lokalradioen fikk bøter for å ha sendt med for høy effekt.

Bakgrunnen for saken er at Radio Rox i fjor fikk gebyr for sending med høy angivelig wattstyrke på senderpunkt Furukollen. Ifølge brevet skal lokalradioen ha blitt beordret til å sende med lavere effekt med en litt spesiell begrunnelse:

– Det er vanskelig å se at Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet opptrer i tråd med lovens formål, tvert om synes det å være hensynet til P4 og andre kommersielle aktører som er begrunnelsen for at Nasjonale Kommunikasjonsmyndighet pålegger Radio Rox AS å redusere wattstyrken…. Hensynet til dominerende aktører som sender på DAB er åpenbart et utenforliggende hensyn og klart i strid med lovens formål, står det i brevet som er sendt til Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Lovens formålsparagraf sier at den er til for å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjons-tjenester gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvkling og innovasjon.

– En betraktning om at nåværende wattstyrke kan gjøre at lytterne urettmessig velger FM er utenfor hva Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har hjemmel for å kunne ta hensyn til, heter det i brevet.

Den opprinnelige hensikten med at lokalradio hadde begrenset effekt på sine FM-sendere var at man skulle unngå interferens med andre sendere. Etter at riksradioene forsvant fra FM er dette et hensyn som er lite relevant.

Advokatfirmaet Elden har sendt brevet 7. februar på vegne av lokalradioen Radio Rox, som er en del av Metro-gruppen og de reagerer også på saksbehandlingen, der de fikk svært dårlig tid til å reagere.

Det skal ifølge Radio Rox bare ha tatt få dager fra første varsel om saken – til varsel om tvangsmulkt – til Nkom fattet vedtak om tvangsmulkt. Alt dette skjedde til overmål i de to første ukene av juli i fjor, altså midt i fellesferien.

Radio Rox stiller spørsmåls-tegn ved NKoms hastverk og påpeker at tvangsmulkt med et påfølgende gebyr er et svært inngripende og uvanlig virkemiddel.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar