Illustrasjon (Foto: Pål Lomeland)
Radionyheter

Stopper nasjonal DAB-kampanje etter påtrykk fra NLR

Elkjøp Norge har stoppet sin nye riksdekkende reklamekampanje for vrakpant på gamle FM-mottakere med umiddelbar virkning. Det skjer etter en henvendelse fra Norsk Lokalradioforbund som mener kampanjebudskapet er uriktig og at det bryter med markedsføringsloven.

Hovedinnholdet i annonsene som frem til nå har blitt formidlet til norske forbrukere via riksdekkende radio og TV har vært at radioen blir helt stille når FM-nettet slukkes og at forbrukeren dermed må gjøre en handling for å få lyden tilbake. I dette tilfellet at kunden vil motta pant for sin ubrukelige FM-radio ved kjøp av ny DAB-radio hos Elkjøp.

Budskapet er ikke riktig når en vet at godt over 180 norske lokalradiostasjoner vil fortsette å benytte FM-plattformen til minst 2022. Norsk Lokalradioforbund er derfor av den oppfatning at det å gi feilaktige opplysninger regnes som villedende dersom den er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de kanskje ellers ikke ville ha truffet.

I et tilsvar til Norsk Lokalradioforbund skriver kommunikasjonssjef Øystein A. Schmidt i Elkjøp at de er enige at ordlyden i kampanjen er uheldig og at den heller ikke er 100 prosent korrekt ut ifra de faktiske forhold. De skriver videre at man derfor har besluttet å stoppe kampanjene med umiddelbar virkning i påvente av nye produksjoner.

I følge markedsføringslovens paragraf 8 regnes en handelspraksis som villedende dersom den, i sin konkrete sammenheng og etter en helhetsvurdering, utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne ut fra sammenhengen trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning eller presenterer opplysningene på en uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar