Foto: Medietilsynet
Radionyheter

Radio gjør det bedre enn TV

For første gang i historien var norsk radio i 2016 mer lønnsom enn tv. Radioene tjente 102 millioner kroner på driften i 2016. Det viser medieøkonomioversikten til Medietilsynet. 

Tv-virksomhetene svekket lønnsomheten kraftig, og fikk et samlet driftsoverskudd på 52 millioner kroner i 2016, mot 457 millioner kroner året før.

– Dyre produksjoner og senderettigheter er viktige årsaker til svakere lønnsomhet på tv-siden. Høye kostnader knyttet eksempelvis til rettigheter er sannsynligvis en utvikling som bare vil forsterke seg framover, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet (Bildet).

Kringkastingsavgiften, NRKs desidert viktigste inntektskilde, utgjorde vel 5,5 milliarder kroner i 2016. Det tilsvarer 45 prosent av kringkasternes samlede omsetning.

Avisene og kringkasterne omsatte i 2016 for 25,4 milliarder kroner, og sto dermed for knapt én prosent av fastlands-Norges BNP. I løpet av de siste fem årene har bransjens omsetning falt med tre prosent, viser Medietilsynets oppsummering av fjorårets økonomiske situasjon i medie-Norge.

Det ble mindre inntekter og lavere overskudd i den norske lokalradiobransjen i 2016. Noe av grunnen var at Bauer Media leverte inn sine lokalradiokonsesjoner.

Samlet sett går lokalradioene med driftsoverskudd, men overskuddet skyldes i stor grad at 16 lokalradioar er i et nasjonalt nettverk med P4. Det kommer fram i den årlige oversikten over økonomien i norske mediebedrifter som Medietilsynet har offentliggjort.

I 2016 fikk Medietilsynet opplysninger om driftsøkonomien i 166 lokalradioer, 25 færre enn året før.

Utdrag fra rapporten

2016 var det første året som slukkingen av FM-nettet og overgangen til DAB ga synlige utslag i strukturen i lokalradiobransjen. Bauer Media leverte tilbake sine seks lokalradiokonsesjoner på FM og gikk over til å kringkaste radioinnholdet sitt bare digitalt. Bauer Medias lokalradiovirksomhet omsatte for 23 millioner kroner i 2015.

Samlet sett gikk lokalradiobransjen med et driftsoverskudd på 30,6 millioner kroner i 2016. Resultatet er 3,2 millioner kroner lavere enn året før. Samlede driftsinntekter var 280 millioner kroner i 2016, en nedgang på 44,5 millioner kroner fra 2015.

23 millioner av denne nedgangen skyldes at Bauer Medias lokalradiovirksomhet i FM-nettet ble avsluttet, og nedgangen i driftsinntekter for de gjenværende lokalradioene var på 20,6 millioner kroner.

Samlede driftskostnader var 249 millioner kroner, 17,7 millioner kroner mindre enn året før når det blir tatt hensyn til Bauer Medias innleverte konsesjoner.

Radioer i gruppering uten nasjonal aktør blir kontrollert av Hedmarksradioen, Johnsen-gruppen, Jærradiogruppen, Radio Riks og Twentyfirst Venture. Radioene i nasjonalt nettverk er radioer eid av Modern Times Group og radioer eid av Energy Holding. Sistnevnte har en driftsavtale med P4.

Inntekter fra radiobingo er viktig for mange radioer utanfor storbyområdene. I alt 52 lokalradiokonsesjonærer rapporterte at de hadde inntekter fra bingo i 2016.

De samlede bingoinntektene til lokalradioene har sunket med nær 14 prosent fra 2010 til 2016. Reduksjonen skyldes i all hovedsak at mange av radioene som drev med bingo i forrige konsesjonsperiode, har avslutta virksomheten. Bingoinntektene utgjorde vel 48 millioner kroner siste år, mer enn 3 millioner kroner lavere enn i 2015.

Nedgangen skyldes at syv lokalradioer som hadde bingoinntekter i 2015, ikke hadde slike inntekter i 2016. Likevel økte bingoinntektene fra 2015 til 2016 blant de radioene som hadde slike inntekter. I gjennomsnitt hadde radioer som drev med bingo i 2016 rundt 970 000 kroner i bingoinntekter, mens de hadde vel 875 000 i gjennomsnitt i 2015.

En stor mengde små radioer – nisjeradioene – blir finansiert ved hjelp av gaver og frivillig lisens. Inntektene fra frivillig lisens og gaver var i 2016 på 12,4 millioner kroner, ned med nær 3 millioner kroner fra 2015.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.