Oslo Rådhus. Pixabay
Radionyheter

Tilskudds-kutt kan gå ut over liv og helse

Rådet for innvandrerorganisasjon i Oslo frykter at flere innvandrer-radioer må legge ned som følge av forslaget om å kutte i støtten til lokalradio. De etniskspråklige minoritetsradioene bidrar til å redde liv, går det fram av en hørings-uttalelse.

Det er en særdeles dramatisk tilbakemelding som er kommet på forslaget om endringer i tilskuddsordningen for lokalkringkasting og digitalisering av lokalradio. Ettersom pengene som skal brukes til DAB kommer fra den samme potten som før, medfører forslaget en kraftig reduksjon av støtte til programproduksjon og  kompetansehevende tiltak, samt kutt i driftsstøtte til etnisk-språklige lokalradioer.

Dette reagerer Rådet for innvandrerorganisasjon i Oslo kraftig på: “En halvering av støtten er en svært dramatisk innskrenkning og vil utvilsomt gi dem reduserte muligheter for å fortsette driften fremover. Vi frykter derfor at flere minoritetskanaler kan bli nedlagt”, står det svart på hvitt i høringsuttalelsen.

Rådet fortsetter: “Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo støtter ikke forslaget om å redusere støtten til minoritetsradioer i Oslo. Minoritetsradioene har allerede i dag marginalt inntektsgrunnlag, og vi mener det gir feil signaler å redusere støtten. Samfunnet trenger kanaler for å kunne nå ut til alle befolkningsgrupper, både i en gitt situasjon og ellers. Det vil, etter Rådets mening, være feil å undergrave de kommunikasjonskanaler som er bygget opp for å nå ut til minoritetsbefolkningen.”

Forklaringen på dette er som følger: “Minoritetsradiokanalene er et viktig bidrag til en raskere og mer effektiv integrering, både ved å vedlikeholde kulturelle og språklige kunnskaper, skape større forståelse av hvordan det norske samfunnet fungerer, og ikke minst, på grunn av opplysnings- og informasjonsprogrammer. Radiokanalene samarbeider bl a med Ullevål Universitetssykehus og Aker Arena sykehus med å spre informasjon om forebygging og behandling av ulike sykdommer.

Gjennom tilknytning til Beredskapsetaten og Brann- og redningsetaten bidrar de etniskspråklige minoritetsradioene til å redde liv både blant etnisk norske og medlemmer av de etnisk-språklige minoritetene. Dette ser vi på som uhyre viktig med tanke på å nå ut til alle befolkningsgrupper i en gitt beredskapssituasjon.”

I brevet trekkes det fram at minoritetsradioer som drives på frivillig, idealistisk grunnlag har bredt nedslagsfelt og stor anerkjennelse. Spesiellt nevnes Radio Latin-Amerika, som blant annet har fått tildelt OXLO-prisen av Oslo kommune, etter flere års innsats og engasjement for en åpen offentlig dialog.

Brevet er undertegnet Aziz ur Rehman, leder.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar