Radionyheter

Tiltakspakke for mediene – får 300 millioner

Det blir ingen endringer i tiltakspakken for mediene. Det er klart etter at regjeringspartiene er enige med Frp om revidert nasjonalbudsjett. Dermed blir rammen på 300 millioner stående og støtten skal fordeles etter en omsetningsbasert modell. Norsk Lokalradioforbund vil nå intensivere arbeidet for at ordningen innrettes på en måte som sørger for at lokalradioene tilgodesees på best mulig måte.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett blir stående. Den foreslåtte kompensasjonsordningen omfatter alle redaktørstyrte medier. Lokale og regionale medier kan få støtte dersom de har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent i perioden fra 1. mars til og med 15. juni i år målt mot samme periode i fjor. For øvrige medier er grensen satt til 20 prosent omsetningsfall.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner. Kompensasjonen justeres for eventuelle permitteringer av journalister og innsparinger/støtte fra andre COVID-19-tiltak. Regjeringen foreslår at rammen for ordningen begrenses oppad til 300 millioner kroner. Dersom samlet søknadsbeløp overstiger rammen for ordningen vil foretakene få en prosentvis lik avkortning i kompensasjonen.

Det er Kulturdepartementet som arbeider med å utforme regelverket for ordningen, som også må notifiseres og godkjennes av ESA. Det er ventet at en endelig forskrift vil være klar tidlig neste uke og at denne sendes på høring med en kort svarfrist.

Les også: 300 millioner til mediene – slik blir krisepakken

 

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar