Radionyheter

TONO avregner 152 millioner kroner

90,8 millioner kroner fordeles på 24 022 norske TONO-medlemmer i årets tredje avregning. Noe av pengene kommer fra spilling på lokalradio. 

TONO avregner denne uken 152,1 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i Norge og utlandet. Dette er den tredje av TONOs fire årlige kvartalsavregninger.

90,8 millioner kroner avregnes til 24 022 av TONOs medlemmer, mens 58,1 millioner kroner sendes rettighetshavere i utlandet gjennom TONOs avtaler med utenlandske forvaltningsselskaper.

3,2 millioner kroner holdes av for å kunne utbetales til foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer og omtvistede rettigheter.

Høstavregningen er TONOs største konsertavregning, og det største området i denne avregningen er følgelig konsert og live. TONO avregner over 61 millioner kroner fra konsertområdet denne uken. Dette inkluderer avregning for strømmekonserter og gudstjenester.

De nest største områdene er avregning fra utlandet og online-området med henholdsvis 28,9 og 28,2 millioner kroner.

Fra radio og TV avregnes henholdsvis 15,4 og 14,8 millioner kroner. Fra radio avregnes NRKs 15 kanaler, Bauer medias ni radiokanaler og P4-gruppens ni radiokanaler for 1. kvartal 2021. 33 lokalradiokanaler avregnes for 2020.

Fra kringkasting på TV avregnes NRKs fem kanaler, TV2s syv kanaler og TV Norge for bruk av musikk i 1. kvartal i 2021. I tillegg avregnes NRKs nettspiller og TV2 Sumo for 4. kvartal 2020.

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt.

TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig.

Kilde: Tono.no

 

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.