Illustrasjon: Pål Lomeland/NLR
Radionyheter

Tono tjente mer på radio i fjor

Rettighetsorganisasjonen Tono økte sine inntekter fra radio i fjor med over en million kroner. Det kommer fram i årsrapporten. 

Tono forvalter rettigheter for komponister og skapere av musikk og en av inntektskildene er spilling av musikk på radio. Årsmøtet i Tono ble avholdt i forrige uke.

Av årsrapporten kan vi lese at inntektene både fra NRK (Radio og TV) og fra Radio hadde en solid økning fra 2016 til 2017.

NRK bidro med 90, 1 millioner kroner til Tono i løpet av 2017, kan vi se at fordelingen av driftsresultatet. Det er rundt 600 000 kroner mer enn året før.

Økningen for Radio er relativt sett vesentlig større ( Radio må da være radio utenom NRK, som lokalradio ). I 2016 ble det bokført en inntekt til Tono på 24,9 millioner kroner. I 2017 hadde denne økt til 26,0 millioner kroner.

Kringkasting er den største gruppen inntekter for Tono. Kringkasting alene sto for 188, 7 millioner kroner. I tillegg kommer videresending av kringkasting på 85,7 millioner kroner. Den siste potten har økt med med over 21 millioner kroner det siste året.

Andre store inntektsposter for rettighetsorganisasjonen er Konserter, online og fra hoteller og restauranter. Årets aller største økning kom i kategorien online, som økte fra 86 millioner kroner i 2016 til formidable 132 millioner i 2017. Fortsetter det slik vil online snart være større enn kringkasting for Tono.

I årsrapporten går det også fram at Tono har vært i en rekke forhandlinger med kringkastingsselskaper siste året:

– TONO forhandlet også med flere aktører på kringkastingsområdet, både hva gjelder riksdekkende radio/TV og lokalradio. TONO lanserte en ny lokalradiotariff i 2017, og har inngått ny konsernavtale med Bauer Media for alle deres riksdekkende kanaler. Tilsvarende forhandlinger gjennomføres også med andre større radiostasjoner, herunder P4, i tillegg til enkelte mindre riksdekkende TV-kanaler, står det i rapporten.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.