Radionyheter

Turistforeningen advarer mot FM-slukking

Den planlagte slukkingen av rikskanalenes FM-sendere kan gi dårligere sikkerhet på fjellet. Det mener Turistforeningen, som har registrert manglende DAB-dekning mange steder. 

Allerede i  fjor meldte Turistforeningen at medbrakte DAB-radioer ikke virket på enkelte hytter i fjellet. Situasjonen er omtrent den samme i år.

– Vi tror at en del selvbetjente hytter vil miste radiodekning ved overgang til DAB, sier Jan Erik Reiten, driftssjef i DNT Oslo og Omegn til Dagbladet.

– På de selvbetjente hyttene har vi også fått høre at det er problematikk med strøm til DAB-radioene, fordi de trenger mer strøm enn vanlig batteriradio, sier han.

Turistforeningen er bekymret for at slukkingen av FM-senderne til rikskanalene kan gi dårligere sikkerhet i fjellet.

– … det er en fordel med radio på fjellet. For oss fungerer fm-båndet bedre i fjellet om et uvær kommer brått på, sier Jan Erik Reiten til Dagbladet.

NRK avviser problemstillingen. Sjef for radiodistribusjon i NRK, Petter Hox, sier til Klassekampen at statskanalen har bygd ut det nettet myndighetene krever.

– Det er basert på befolkningstetthet, og da ligger det i sakens natur at grisgrendte deler ikke er like godt dekket, sier Hox.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet sier til Dagbladet at det er svært viktig at radio kan opprettholdes som beredskapsmedium.

De formelle krav til radiodekning er knyttet opp til radiomottak for faste husstander, og ikke til for eksempel arealdekning eller fritidsboliger.

– Radioens beredskapsmessige betydning tilsier likevel at det er viktig at DAB-nettet har tilfredsstillende dekning også utenfor områder med fast bebyggelse, sier Folke Fredriksen.

I løpet av 2017 er planen å skru av FM-senderne til rikskanalene. De fleste lokalradioene fortsetter å sende på FM også etter dette.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

 • Det er interessant at i Dagbladets artikkel om dette (som denne artikkelen er et ekstrakt av) fortelles det at på mange av de betjente hyttene må man basere seg på mobilradio. Vel å merke FØR FM-nettet stenges. Så det er ikke FM-dekning der heller! Det gjelder også mange områder utenom der DnT har hytter, ikke minst lengre nord i landet: Sant nok, foreløpig finnes ingen DAB-dekning, men FM-dekningen er like dårlig. Og FM har blitt bygget ut i 50+ år!

  Går du gjennom finnsenderen.no og dekningskartet for DAB på radio.no ser du at svært mange betjente hytter har fått en LTE- eller UMTS-basestasjon rett ved hytta – forhåpentligvis av den nettleverandøren du har abonnement hos (det skal du ikke ta for gitt!). Når folk er innlosjert der, er det viktig at de har et moderne, tidsriktig tjenestetilbud! Hvor godt de signalene klarer å klatre opp dalsidene og ut over vidda skal du heller ikke ta for gitt. Kommer du deg opp av dalen og ut på vidda, er DAB-dekningen adskillig bedre: LTE- og UTMS-dekningen finner du nede i dalen, nær bilveiene. Kringkastings-dekningen, DAB og FM, dekker et langt større område, ikke minst “langt fra folk”.

  Forøvrig kolporterer teksten i artikkelen over anti-DAB myter som absolutt ikke holder vann. F.eks. er det minst ti år siden DAB-radioer krevde mer strøm enn tilsvarnde FM-radioer – den lommemodellen jeg er på farten ut for å kjøpe meg nå angir at etter en gitt målestandard gir den 12 timer på et batterisett i FM-modus, 15 timer i DAB-modus. Og det er typisk for nye modeller: Hvis det er noen forskjell, krever DAB mindre strøm, ikke mer!

  Som en parallell til denne artikkelen kunne man skrive en artikkel: “Allerede i fjor meldte Turistforeningen at medbrakte FM-radioer ikke virket på enkelte hytter i fjellet.” Ingen kunne protestere på en slik formulering – den er fullstendig sann. “Allerede i fjor meldte turister at det over lange strekk av E6 gjennom Nordland overhodet ikke finnes FM-dekning” – det ville også være sant. “Over store deler av Finnmarksvidda er det marginal dekning for NRK P1 og ingen andre FM-kanaler” – sant, det også. “Innerst i Trollheimen finnes knapt FM-radio” – like sant.

  Jeg tror ikke DnT har noe ønske om å få stoppet DAB-utbyggingen og få FM-nettet videreført, selv om de her blir brukt av folk med et slikt mål, til fronte andres krav. Sånn sett er det jo fint at de forteller at de må bruke nettradio, ikke FM-radio, i dag. At heller ikke FM-radioen dekker deres behov.

  Disse avsnittene i Dagbladets reportasje er jo behendig utelatt i ekstraktet på lokalradio.no. La meg si det med Sture Hansen: “Tilfeldig??? Neppe”.