Undersøkelse viser at majoriteten av lokalradiolytterne benytter FM som lytteplattform
Radionyheter

Undersøkelse: Tre av fire bruker FM når de lytter til lokalradio

FM er den overlegent viktigste lytteplattformen for lokalradio. Det viser en undersøkelse gjennomført av Kantar Media på oppdrag fra Norsk Lokalradioforbund.

Resultatene fra undersøkelsen slår fast at hele 410 000 lyttere, eller 73 prosent av de som lytter til lokalradio en gjennomsnittlig dag, gjør dette via et FM-apparat. 23 prosent av de spurte oppgir at de lytter til lokalradio på DAB eller DAB+. Det tilsvarer en andel på 129 000 lyttere. Lytting til lokalradio på andre plattformer, herunder internett utgjør bare fire prosent av totallyttingen. Analysen er gjennomført i uke 18 til 35 som en del av mediebruksundersøkelsen, Forbruker & Media.

– Det er spennende å se at radioene som har kommet lengst med DAB nå begynner å kunne dokumentere hvordan lyttingen fordeler seg på de ulike plattformene, samtidig som jeg synes dette viser godt hvor avhengige vi kommer til å være av FM i årene som kommer. Mange lokalradioer investerer mye i nye digitale sendernett, og dette dokumenterer at det er lyttingen vår på FM som kommer til å sørge for midler både til investering og drift av DAB, sier Aslak Skretting. Han er styreleder i Norsk Lokalradioforbund.

Styrelederen tror ikke man på kort sikt vil se noen dramatisk økning av den lokale-DAB-lyttingen. Til det har de lokale-DAB-regionene for lav utbyggingsgrad.

– Utbyggingen av de lokale DAB-nettene går sakte og utviklingen fra 2017 til 2018 viser at det nesten har stoppet opp i år. Dekningsgraden målt i hel eller delvis dekning av norske kommuner har økt fra 28% til 31% i 2018. Det danner seg også et bilde etterhvert av hvilke lokalradioer det er realistisk å tro vil klare å skaffe seg parallelldistribusjon på DAB. For mange, spesielt i regioner med mindre aktører, vil det være for kostbart å bygge ut dekning på DAB, sier Skretting.

TABELL: Lokalradiolytting fordelt på sendeplattform
[easy_chart chart_id=’13684′]

Tabell 1: Lytting til lokalradio en gjennomsnittlig dag | Base-størrelse (‘000): 562,611 | Målgruppestørrelse (‘000): 193,527
Antall intervju: 2 011 | Prosent: 34,4 | Intervjuperiode: Uke 18 til 35 2018
NOTE: DAB-kanalene Radio 3.16 samt P5  og NRJ er ikke medregnet i kalkulasjonene

Nea Radio har i løpet av de to siste årene brukt store ressurser på å bygge et av Norges beste og mest omfangsrike lokale DAB-nett. Til tross for at store deler av innbyggerne i Trøndelag har mulighet til å ta inn kanalen på DAB, er det foreløpig bare 28 prosent av lytterne som lytter til kanalen gjennom denne plattformen. Hele 82 prosent foretrekker Nea Radio via FM-radioen. Akkurat det overrasker ikke daglig leder for radiostasjonen, Stian Elverum.

– Hos oss er dette tall som forventet etter å ha vært på DAB i vel to år. Målingen viser at den største andelen fortsatt bruker FM til å lytte til Nea Radio. Resultatene gjenspeiler klart de indikasjonene vi har hatt, at majoriteten av våre lyttere befinner seg på FM. Gjennom denne undersøkelsen har vi fått manifestert våre antakelser.

– Jeg vil gjerne legge til at disse tallene med all tydelighet viser at lokalradio som bransje er avhengige av FM. Det gjelder også for de aktørene som har kommet langt med utbygging av DAB. Selv om vi som regional radio har noen tusen daglige lyttere på DAB, vil vi være avhengige av FMi mange år for å overleve. Det er derfor alt for tidlig å stenge ned denne plattformen for lokalradio i 2022. Det å kunne bruke FM fram til 2031 er avgjørende for videre eksistens og finansiering av ytterligere DAB utbygging. En annen ting vi også må påpeke er at det koster mye mer å drifte DAB enn FM. Selv om man er flere kanaler som spleiser på utgiftene, er man aldri i nærheten av kunne dekke inn de driftskostnadene DAB medfører, sier Elverum.

 

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar