Illustrasjon
Radionyheter

Varsler søksmål mot myndighetene

Asker og Bærum lokalradio tar fram de store kanonene og varsler solide tiltak dersom Nkom tilbakekaller en frekvens-tillatelse for FM.

– Det varsles allerede nå at det vil reist søksmål for å vedtaket kjent ugyldig dersom Nkom opprettholder sitt vedtak og en eventuell klage heller ikke fører frem.

Det står det å lese i brevet til Nkom fra advokatfirmaet Elden.

Saken gjelder et senderpunkt der Asker og Bærum lokalradio sender på FM. Nkom har varslet at de vil trekke tilbake sendetillatelsen til tross for at lokalradioen har rettet seg etter de krav mediemyndigheten har kommet med. Dette gjaldt en antenne som sto for høyt og senderen var for sterk slik at kanalen kunne høres i Oslo by.

Som kjent er kommersiell lokalradio på FM i storbyene forbudt av myndighetene. I brevet til Nkom står det blant annet:

– Nkom har gjennomført etterkontroll og har verifisert at forholdene er rettet. Som det fremgår av Nkoms forhåndsvarsel datert 24. oktober 2018 vil Nkom ikke fatte vedtak om retting eller ileggelse av tvangsmulkt når forholdene er rettet, og for ordens skyld bekrefter Nkom herved dette.

I etterkant av dette har Nkom altså i stedet varslet at de vil tilbakekalle sendetillatelsen, noe det reageres sterkt på:

– Det skulle være unødvendig å minne om at tilbakekall av sendetillatelse er meget inngripende vedtak normalt brukt ved brukt ved alvorlige handlinger som omhandler brudd på regelverk om liv eller helse og hvor det er fare for alvorlige skadevirkninger. Her ønsker Nkom å trekke tilbake en tillatelse basert på at radiosignaler når for langt, og hvor den eneste konsekvens som tenkes kan er kommentert innledningsvis; nemlig at det teoretisk kan tenkes at noen lyttere får inn FM signaler, skriver advokat Arnt Angell. Han skriver også:

– Basert på den informasjonen vi sitter med er det hevet over enhver rimelig tvil at det drives utstrakt påvirkning både mot Nkom og Medietilsynet fra de store kommersielle aktørene på DAB nettet, godt hjulpet av advokatfirmaet BAHR. Nkom bør ta inn over seg at hele saken i bunn og grunn handler om fortjeneste for kommersielle aktører, og hvor et regelverk utformet for en annen medievirkelighet tas i bruk for å fremme den ene og sterke partens syn.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar