Aslak Skretting i studio på Jærradioen
Radionyheter

Venter i spenning på korona-kompensasjon

Norske lokalradioer og andre medier venter nå i spenning på at myndighetene skal utbetale den lovede korona-kompensasjonen. Den er rett rundt hjørnet, men noe konkret dato er ikke satt. 

– Vi avventer spent søknadsbehandlingen som pågår, og håper det ikke vil ta for lang tid å få svar. Det sier leder i Norsk lokalradioforbund, Aslak Skretting, som også er sjef for Jærradiogruppen, en av flere lokalradiogrupperinger som har søkt om støtte etter å ha mistet inntekter.

– Vi har som de fleste andre lokalradioer opplevd at reklameinntektene har gått kraftig tilbake siden korona-utbruddet begynte og tiltakene fra myndighetene trådte i kraft i mars, og vi ser at det tar tid før de kommer tilbake dit de var, sier Skretting.

Han har ikke hørt noe konkret om når kompensasjonen for koronakrisen kommer, men han håper at det blir bedre enn det som har vært nevnt under prosessen:

– Vår største bekymring nå er nok hvorvidt rammen for støttemidlene vil være tilstrekkelig til å møte behovet i bransjen. Vi ser med bekymring på hva som vil skje dersom det viser seg at støttebeløpene vil ende med å bli avkortet mye i forhold til estimatene som fremkom underveis i søknadsprosessen, sier Skretting.

Det er altså en begrenset pott med penger som skal fordeles til alle de mediene som faller inn under ordningen, og det er derfor uklart hvor mye penger hver enkelt aktør får. Det er totalt 20 radiostasjoner som har søkt, dette inkluderer P4 og Bauer Media.

Det er også en rekke lokalradiostasjoner som har søkt om koronastøtte, både store og små. En av disse er Jærradiogruppens stasjoner, som har merket et markant inntekts-bortfall:

– Vi har det siste halve året forsøkt å spare på det vi klarer av kostnader, samtidig som vi fortsatt er opptatt av å holde redaksjonene i gang i en kritisk periode hvor informasjonsbehovet er enormt. Jeg er takknemlig for at vi har utrolig dyktige medarbeidere i alle deler av organisasjonen som har klart å få til mye i en utfordrende situasjon, samtidig som de selv også påvirkes personlig gjennom både permitteringer og kostnadskutt, sier sjefen i Jærradiogruppen.

– Organisasjonen går gjennom en utfordrende tid, men takket være god innsats fra de ansatte så har vi klart oss så langt. Vi er takknemlige for støtteordningen som ble etablert for mediebransjen, og håper at den nå skal avhjelpe situasjonen videre denne høsten. For mange av radioene våre vil det bety svært mye, sier Skretting.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar