Radionyheter

Vil gi tilskudd til medier i Oslo – men kun aviser

Byrådet i Oslo har satt av tre millioner kroner i årlig støtte til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo gjeldende fra neste år. Nå foreligger et utkast til forskrift for den nye støtteordningen. I retningslinjene er det foreslått at støtten skal forbeholdes aviser som publiseres på papir og/eller på internett. Lokale radiostasjoner i Oslo er ekskludert fra ordningen.

Det har lenge vært flere uavklarte spørsmål rundt støtteordningen, som hvem som skal administrere den og nøyaktig hvilke kriterier søkerne må oppfylle, annet enn at de må være redaktørstyrte og følge Vær varsom-plakaten. Etter flere innspillsrunder, hvor både Norsk Lokalradioforbund og lokalradioene har deltatt, har Byrådet i Oslo nå sendt ut på høring en ny forskrift om tildeling av tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo.

Etter forskriften er ordningen avgrenset til å gjelde utgivere av tekstbaserte nyhets- og aktualitetsmedier som dekker lokale forhold i Oslo. Utgiveren kan være organisert som aksjeselskap, stiftelse, forening, enkeltmannsforetak, med videre. Med tekstbaserte nyhets- og aktualitetsmedier menes medier som primært består av tekstinnhold, men hvor bilder og eventuelt lyd kan inngå dersom det understøtter tekstinnholdet. Mediene kan være trykte eller digitale.

Dersom forskriften blir vedtatt, betyr dette at lokale radiostasjoner, i alle fall i første omgang, kan se langt etter tilskuddskroner fra Oslo kommune. Byrådet begrunner avgrensningen med at tilskuddsordningen er en prøveordning. Når kommunen har innhentet erfaringer kan det på sikt vurderes om ordningen bør utvides til å omfatte medier på andre plattformer såfremt disse har lokalt nyhets- og aktualitetsinnhold som sitt hovedformål.

Flere representanter fra lokalradioene i Oslo har engasjert seg og har sammen med Norsk Lokalradioforbund deltatt på møter med Kulturbyråden og byråkratiet i arbeidet med utarbeidelsen av forskriften til en ny støtteordning for lokale medier i hovedstaden.

– Det er svært skuffende at byråden går inn for at radio ikke skal inkluderes i støtteordningen etter at vi ved flere anledninger har fremlagt en rekke gode argumenter for det motsatte. Nok en gang blir lokalradio stemoderlig behandlet av norske myndigheter. Det er vanskelig å forstå hva som skal til for at mediepolitikere og byråkrati skal ta inn over seg den nye medievirkeligheten og innse at folk bruker langt mindre tid på tekstbaserte medier enn tidligere. Lokalradioene i Oslo fyller en svært viktig rolle, ikke minst for å informere byens mange innvandrere om hva som skjer i hovedstaden. Vi har en stor andel innvandrere i Oslo som ikke nødvendigvis er gode nok i norsk til å lese aviser. Det sier styremedlem i Norsk Lokalradioforbund, Hilde Apneseth.

Mediestøtten til Oslo-baserte medier skal være en treårig forsøksordning, med mulig forlengelse om støtten viser seg å være en suksess. Bakgrunnen for å innføre en støtte er et ønske om stabilitet og langsiktighet for lokalmedier i hovedstaden. Tanken er at det vil bidra til bredere utvalg av stemmer i offentligheten, noe som er positivt av demokratiske grunner, fremgår det av forskriften.

Høringsinnspill til Byrådets utkast til forskrift for den nye støtteordningen, sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no, innen 15. august 2019.

Her kan du lese byrådets høringsbrev, forslag til forskrift og merknader til sistnevnte:
Høringsbrev – Forskrift om tildeling av tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo
Forskrift om tildeling av tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo
Merknader til forskrift

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar