Ketil Solvik Olsen Foto: Jarle Vines, Wikipedia
Radionyheter

Vil ikke love DAB i tunneler

Mange tunneler vil fortsatt mangle DAB-signaler. Det kommer fram i svaret fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe.  Han mener Ap har skylden for FM-slukkingen. 

Toppe, som representer Sp fra Hordaland ba samferdselsministeren svare på om det er akseptabel dekning for DAB i tunnelene mellom Bergen og Voss.

Bakgrunnen for spørsmålet er at Toppe selv har kjørt strekningen og opplever at signalene forsvinner i bortimot alle tunnelene på E16 mellom Bergen og Voss.

En uoffisiell opptelling viser at radiosignalene forsvinner i 15 tunneler, skriver avisa Hordaland.

Toppe viser til at dette også har med trafikksikkerhet og beredskap å gjøre og hun spør derfor konkret hva statsråden vil gjøre for å sikre radiosignaler for de som kjører bil og når dette vil være på plass.

NRK slukket sine FM-sendere i Hordaland 21. juni i år, sammen med fire andre fylker. Da ble totalt 565 sendere slått av.

P4 og Radio Norge fortsetter å sende på FM i disse fem fylkene fram til september, mens de aller fleste lokalradioer fortsetter å sende på FM minst til 2022.

I svaret fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen går det fram at 17 tunneler på den omtalte strekningen ikke har DAB. Mange av disse vil heller aldri få DAB fordi de er kortere enn 500 meter.

Andre tunneler er vesenlig lengre enn 500 meter, men har ikke DAB fordi de ikke hadde FM-dekning. Disse får DAB neste gang tunnelene blir utbedret, men statsråden kan ikke gi noe svar om når dette blir.

Solvik-Olsen, som er sittende statsråd, gir i sitt svar også skylden for FM-slukkingen på den forrige regjeringen:

– Vedtak om å digitalisere radionettet skjedde under Stoltenberg II regjeringen. Samtlige partier unntatt Fremskrittspartiet stemte for. Dagens regjering gjennomfører nå Stortingets vedtak, skriver Solvik-Olsen, og fortsetter:

– E16 på strekninga frå Voss sentrum til kryss med E39 i Åsane er 89 km lang. Strekninga har 34 tunnelar med ei samla lengde på 25,9 km, noko som utgjer 29 pst. av strekninga. 17 av tunnelane er lengre enn 500 m.

9 tunnelar hadde FM tidegare og er no bygde ut med digitalt Naudnett og DAB med funksjon for innbryting, slik at vegtrafikksentralen kan gi meldingar til trafikantane. Desse tunnelane utgjer til saman 13,7 km. Tunnelane er bygde ut med DAB-blokkene Regional og Riks1. Signalstyrken er kontrollmålt av Statens vegvesen. Målingane viser at alle tunnelane har DAB-signal tilsvarande eller betre enn det som er oppgitt som «meget god dekning» i dekningskarta.

8 tunnelar lengre enn 500 m hadde ikkje FM tidlegare og er derfor ikkje omfatta av avtalen om etablering av DAB i samband med utfasing av FM. Desse tunnelane utgjer til saman 6,9 km. Her vil Naudnett og DAB bli etablert når tunnelane blir utbetra i samsvar med krava i tunnelsikkerheitsforskrifta.

Det er ikkje krav til kringkasting i tunnelar som er kortare enn 500 m. Dette inneber at det framleis vil vere 17 tunnelar med dårleg eller inga DAB-dekni

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

2 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar