Radionyheter

Vil tilrettelegge radiobingo for syns- og hørselshemmede

Radio Kongsvinger har fått tildelt tilskuddsmidler fra Medietilsynet til et prosjekt der målet er å tilrettelegge for at syns og hørselhemmede kan spille radiobingo. Bingoblokker med blindeskrift og visualisering av bingotrekningen er to av tiltakene som planlegges.

– Bakgrunnen for at vi søkte midler til dette formålet, er å være inkluderende også overfor denne målgruppen. Utgangspunktet var at en spiller etterlyste live publisering av bingotrekningen på nett, slik at man kunne følge med på hvilke tall som ble trukket ut, sier Pål-Erik Berntsen (bildet) i Radio Kongsvinger til lokalradio.no.

I sin søknad til Medietilsynet skriver Radio Kongsvinger at visualisering på internett vil kunne nå ut til flere målgrupper, blant annet tunghørte og døve. I tillegg vil man også på en bedre måte favne yngre brukere som konsumerer media på helt andre måter enn tidligere. De viser til at de aller fleste har tilgang til smarttelefon, nettbrett og datamaskin i forhold til for svært få år siden og bruker dette svært hyppig.

For å gjøre trekningen synlig på nett i sanntid, er det i søknaden skissert flere mer eller mindre avanserte forslag til løsninger. Blant annet visuell strømming av radiobingo på ulike videotjenester og kontinuerlig informasjonsstrøm mot displayet på radioen hos mottakeren (RDS, DAB, nettradio og app). Den enkleste utgaven viser tall i sanntid (etter hvert som det trekkes), aktuell premie og bingo – på hjemmesiden, uten lyd.

For å inkludere blinde- og svaksynte i radiobingospillert, ser radiostasjonen på en mulighet for å utviklet en type bingobonger med blindeskrift.

Radio Kongsvinger er tildelt 17 000 kroner til dette utviklingsprosjektet.

– Vi håper å kunne komme i gang med dette i løpet av høsten, sier Berntsen avslutningsvis.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar