Radionyheter

Vil vite hva lokalradio sender og spiller

Medietilsynet har bedt en rekke lokalradioer om å sende inn informasjon om kanalens profil, sendetid, musikk etc. Dette skal ikke brukes til kontroll av lokalradio. 

– Medietilsynet jobber i høst med en utredning om NRKs bidrag til mediemangfoldet, tilsvarende en utredning som ble lagt frem i 2018.  Det forteller direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet,  Hanne Nistad Sekkelsten.

– Som en del av arbeidet med denne rapporten skal vi gjøre en overordnet beskrivelse av det norske radiomarkedet, hvor vi blant annet skal beskrive innholdstilbudet som lokalradioene bidrar med, sier Sekkelsten til lokalradio.no

I den anledning har Medietilsynet etterspurt informasjon fra noen utvalgte lokalradioer, inkludert noen av de største lokalradioaktørene. En tilsvarende beskrivelse vil også gjøres av det riksdekkende radiomarkedet.

Utredningen skal ferdigstilles i løpet av november 2021.

Blant spørsmålene som er sendt ut er at man ber om en kort beskrivelse av kanalens innholdsprofil. De ber også om sendeplan, inkludert tidspunkter, og med en kort beskrivelse av hvert enkelt program.

Medietilsynet spør også om hvordan den totale sendetiden fordeler seg på verbalt innhold, musikk og reklame, eventuelt et estimat basert på en standarduke.

De er også nysgjerrig på andelen norsk musikk (norsk artist/band og/eller norsk tekst) og hvordan musikken som spilles fordeler seg på tiår.

Det blir også spurt i hvor stor grad lokalradioen satser på podkast.

Lokalradio.no kjenner til at flere lokalradioer har besvart undersøkelsen, blant annet Radio Trøndelag som kan fortelle at de etterstreber å bruke ca 50% norsk musikk. Av disse er ca. 1/3 til 1/2 trøndersk musikk!

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.