Høringsuttalelser

Her kan du laste ned og lese høringssvar fra Norsk lokalradioforund i viktige spørsmål som vedrører lokalradiobransjen.

Høringsuttalelser 2021
Høringsuttalelser 2020

11. november 2020

Høringsuttalelse – Innspill til prop 138 L – Mediestøtteloven

Last ned uttalelsen

14. oktober 2020

Høringsuttalelse – Kultur- og likestillingsdepartementets statsbudsjett 2021

Last ned uttalelsen

3. september 2020

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Last ned uttalelsen

28. juni 2020

Høringsuttalelse – Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier

Last ned uttalelsen

31. mars 2020

Høringsuttalelse – Forslag til endring av merverdiavgiftsfritaket for aviser

Last ned uttalelsen

17. januar 2020

Høringsinnspill – Forslag til lov om mediestøtte

Last ned uttalelsen
Høringsuttalelser 2019

23. oktober 2019

Høringsuttalelse – Forslag til endring i bingoforskriften

Last ned uttalelsen

16. oktober 2019

Høringsinnspill – Kulturbudsjettet – «Tilskudd- til lokale lyd og bildemedier»

Last ned uttalelsen

15. august 2019

Høringsinnspill – Forskrift om tildeling av tilskudd til nyhets- og aqktualitetsmedier i Oslo

Last ned uttalelsen

6. mai 2019

Høringsuttalelse – Mediestøttemeldingen

Last ned uttalelsen
Høringsuttalelser 2018

1. september 2018

Høringsuttalelse – Endringer i bingoforskriften

Last ned uttalelsen

22. mai 2018

Høringsuttalelse – NRKs bidrag til mediemangfoldet

Last ned uttalelsen

18. april 2018

Høringsuttalelse – Innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Last ned uttalelsen
Høringsuttalelser 2017

23. juni 2017

Høringsuttalelse – NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne

Last ned uttalelsen
Høringsuttalelser 2016

18. april 2016

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i forskrift om kringkasting (Kringkastingsloven)

Last ned uttalelsen

8. januar 2016

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokalkringkastingsformål

Last ned uttalelsen
Høringsuttalelser 2015

22. november 2015

Høringsuttalelse – Forslag til nytt auksjonsreglement for Lokalradioblokka

Last ned uttalelsen

15. januar 2015

Høringsuttalelse – Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

Last ned uttalelsen