Høringsuttalelser

Her kan du laste ned og lese høringssvar fra Norsk lokalradioforund i viktige spørsmål som vedrører lokalradiobransjen.

Høringsuttalelser 2020
31. mars 2020

Høringsuttalelse – Forslag til endring av merverdiavgiftsfritaket for aviser

Last ned dokumentet som PDF

17. januar 2020

Høringsinnspill – Forslag til lov om mediestøtte

Last ned dokumentet som PDF

Høringsuttalelser 2019
23. oktober 2019

Høringsuttalelse – Forslag til endring i bingoforskriften

Last ned dokumentet som PDF

16. oktober 2019

Høringsinnspill – Kulturbudsjettet – «Tilskudd- til lokale lyd og bildemedier»

Last ned dokumentet som PDF

15. august 2019

Høringsuttalelse – Forskrift om tildeling av tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo

Last ned dokumentet som PDF

6. mai 2020

Høringsuttalelse – Mediestøttemeldingen

Last ned dokumentet som PDF

Høringsuttalelser 2018
1. september 2018

Høringsuttalelse – Endringer i bingoforskriften

Last ned dokumentet som PDF

22. mai 2018

Høringsuttalelse – NRKs bidrag til mediemangfoldet

Last ned dokumentet som PDF

18. april 2018

Høringsuttalelse – Innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Last ned dokumentet som PDF

Høringsuttalelser 2017
23. juni 2017

Høringsuttalelse – NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne

Last ned dokumentet som PDF

Høringsuttalelser 2016
18. april 2016

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i forskrift om kringkasting (Kringkastingsloven)

Last ned dokumentet som PDF

8. januar 2016

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokalkringkastingsformål

Last ned dokumentet som PDF

Høringsuttalelser 2015
22. november 2015

Høringsuttalelse – Forslag til nytt auksjonsreglement for Lokalradioblokka

Last ned dokumentet som PDF

15. januar 2015

Høringsuttalelse – Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

Last ned dokumentet som PDF