Politiske innspill

Her kan du laste ned og lese innspill fra Norsk lokalradioforund i viktige spørsmål som vedrører lokalradiobransjen.

Politiske innspill 2021

24. mars 2021

Innspill til utredning om NRKs bidrag til mediemangfoldet

Last ned uttalelsen

24. mars 2021

Innspill til Medietilsynets gjennomgang av mediestøtteordningene

Last ned uttalelsen
Politiske innspill 2020

29. juni 2020

Fellesinnspill til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier

Last ned uttalelsen

15. mai 2020

Fellesinnspill til finanskomitéen om korona-tiltak for mediene i revidert nasjonalbudsjett

Last ned uttalelsen
Politiske innspill 2019

3. april 2019

Innspill til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vedrørende fremtidig bruk av Riksblokk II

Last ned uttalelsen

22. mars 2019

Innspill til Medietilsynet vedrørende FM-utredning

Last ned uttalelsen
Politiske innspill 2017

6. november 2017

Innspill til Familie- og Kulturkomiteen vedrørende statsbudsjettet 2018

Last ned uttalelsen

27. juni 2017

Innspill til Lotteri- og Stiftelsestilsynet vedrørende revisjon av bingoforskriften

Last ned uttalelsen
Politiske innspill 2016

1. desember 2016

Innspill til Mediemangfoldsutvalget – Lokalradio i et mangfoldsperspektiv

Last ned uttalelsen