Handlingsplaner

NLR har som formål å arbeide for at lokalradioene skal ha en så sterk posisjon som mulig. På overordnet plan er hovedoppgavene å sørge for at lokalradioene har best mulige organisatoriske og økonomiske rammevilkår. Under landsmøteforhandlingen blir nye styringsdokumenter vedtatt, blant annet ny handlingsplan. Denne definerer overordnede mål og strategier for organisasjonens virksomhet. Planen er styringsverktøyet for forbundsstyrets arbeid.

Handlingsplan for 2024 og 2025

Som vedtatt av Norsk Lokalradioforbunds landsmøte på Fornebu 16. mars 2024.

 

Styret og administrasjonen i Norsk Lokalradioforbund skal i kommende periode ha følgende tiltak som rettesnor for sine oppgaver og prioriteringer:

 • 1

  Forhandle om og sikre lokalradio best mulig vilkår for bruk av rettighetsbelagt musikk. Styret står fritt til å disponere de midler som trengs.

 • 2

  Arbeide for å bedre bransjens organisatoriske og økonomiske rammevilkår for analog og digital kringkasting. Herunder liberalisering av eksisterende forskrifter og vilkår for drift av analog radio. Søke samarbeid med andre medieorganisasjoner, der dette er naturlig

 • 3

  Arbeide for økt og bedre offentlig mediestøtte til lokalradiobransjen og sørge for at fremtidens mediepolitikk anerkjenner lokalradio som en viktig del av mediemangfoldet og likestiller lokalradio med trykte medier i offentlige støtteordninger.

 • 4

  Arbeide for å sikre best mulig rammevilkår og betingelser for drift av bingo og lotterier.

 • 5

  Sikre lokalradioene gode rammevilkår for digital distribusjon. Sørge for bærekraftige tilskuddsordninger, og at tilskudd til digitalisering forbeholdes lokalradio. Bistå med støttetjenester og kompetanse i forbindelse med overgang til digitale teknologier.

 • 6

  Utrede og iverksette tiltak for å bedre rekrutteringen til lokalradiobransjen.

 • 7

  Arbeide for å øke omdømmet til lokalradio og styrke dens posisjon som mediekanal.

 • 8

  Bygge allianser og informere politikere, departement, offentlig forvaltning og opinion om lokalradioenes utfordringer og dele NLR sitt syn på mediepolitiske saker.

 • 9

  Utvikle og etablere tjenester til medlemmenes beste, herunder løsninger og verktøy som kan forenkle hverdagen og redusere den administrative byrden for medlemmene

 • 10

  Skape arenaer for utvikling- og kompetanseheving for medlemmene, samt forme møteplasser for utveksling av erfaring og kompetanse

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.