Handlingsplaner

NLR har som formål å arbeide for at lokalradioene skal ha en så sterk posisjon som mulig. På overordnet plan er hovedoppgavene å sørge for at lokalradioene har best mulige organisatoriske og økonomiske rammevilkår. Under landsmøteforhandlingen blir nye styringsdokumenter vedtatt, blant annet ny handlingsplan. Denne definerer overordnede mål og strategier for organisasjonens virksomhet. Planen er styringsverktøyet for forbundsstyrets arbeid.

Handlingsplan for 2022 og 2023

Som vedtatt på Norsk Lokalradioforbunds landsmøte i Stjørdal 12. mars 2022.

 

Styret og administrasjonen i Norsk Lokalradioforbund skal i kommende periode ha følgende tiltak som rettesnor for sine oppgaver og prioriteringer:

 • 1

  Arbeide for best mulige organisatoriske og økonomiske rammevilkår for analog og digital kringkasting, herunder liberalisering av eksisterende forskrifter og konsesjonsvilkår for drift av analog radio

 • 2

  Arbeide for økt og bedre offentlig mediestøtte til lokalradiobransjen, herunder følge opp Medietilsynets forslag om endringer i mediestøtteordningene for lokalradio, og arbeide for at disse blir vedtatt på Stortinget.

 • 3

  Arbeide for å sikre gode rammevilkår og betingelser for drift av bingo og lotterier.

 • 4

  Følge opp Tono og Gramo for å sikre lokalradio gode vilkår for lokalradiobransjens bruk av rettighetsbelagt musikk

 • 5

  Arbeide for å avvikle ordningen med slukkeområder i storbyene.

 • 6

  Sikre lokalradioene gode vilkår for digital distribusjon, samt ivareta medlemmenes interesser når ny teknologi tas i bruk. Sikre gode og langsiktige tilskuddsordninger, og at investeringstilskudd til digitalisering forbeholdes Lokalradioblokka. Bistå medlemmer med støttetjenester i forbindelse med etablering av lokale sendernett for DAB, og/eller annen teknologi.

 • 7

  Utrede og iverksette tiltak for å bedre rekrutteringen til lokalradiobransjen.

 • 8

  Arbeide for å øke lokalradios anseelse og øke lokalradioenes markedsandeler.

 • 9

  Informere politikere (nasjonalt og regionalt), departement, offentlig forvaltning og opinion om lokalradioenes utfordringer og om NLR sitt syn på mediepolitiske saker.

 • 10

  Utvikle og etablere tjenester til medlemmenes beste, herunder å utvikle forbundets nettportal med gode medlemsressurser, blant annet veiledninger innen digitalisering, kommersiell virksomhet, radioteknikk og journalistikk.

 • 11

  Arbeide for gode økonomiske rammevilkår for Norsk Lokalradioforbund

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.