Organisasjonen

ADMINISTRASJONEN

Pål Lomeland

Daglig leder

Mobil: +47 971 86 849
Telefon: +47 22 40 27 20
paal@lokalradio.no

Pål har arbeidet i lokalradiobransjen siden 1991 og har blant annet vært delaktig i å bygge opp radiokjeden Radio Sør, med base i Kristiansand og dekning i de fleste kommuner på Sørlandet. Her har han i 16 år vært daglig leder og i perioder også ansvarlig redaktør. I tillegg til erfaring med kommersiell radio, har han også jobbet i organisasjonsradio og livssynsradio. Han har sittet i styret for NLR i perioden fra 2012-2016 og i styret for Foreningen Radiodager fra 2015. I 2018 ble han utnevnt som styreleder i Foreningen Radiodager. Pål er utdannet journalist ved Mediehøgskolen, Gimlekollen og har også lederutdanning fra Forsvaret.