Forbundsstyret

FORBUNDSSTYRET 2018 – 2020

Aslak Sommerfelt Skretting

Styreleder

Representerer: JærRadioen
Telefon: 958 72 747
aslak.skretting@jaerradiogruppen.no

Thor Magnar Thorsen

Nestleder

Representerer: Radio 102
Telefon: 909 25 011
tmt@radio102.no

Hilde Apneseth

Styremedlem

Representerer: Radio Metro
Telefon: 952 25 442
hilde.apneseth@radiometro.no

Bjørn-Martin Brandett

Styremedlem

Representerer: HedmarksRadioene
Telefon: 977 60 082
brandett@solorradioen.no

Jana Johnsen

Styremedlem

Representerer Radio Bardufoss
Telefon: 900 15 301
jana@johnsen.no

Stian Elverum

Styremedlem

Representerer: Nea Radio
Telefon: 930 88 929
stian@nearadio.no

VARAMEDLEMMER 2018 – 2020

1. varamedlem Nils Martin Kristensen GLR
2. varamedlem Frode Bjorvand Radio Loland
3. varamedlem Ted Ivar Paulsen Radio Bø
4. varamedlem Margrethe S. Tveit Radio 3,16
5. varamedlem Rita Stavn Radio Hallingdal