Forbundsutvalg

Utvalgsmandater i Norsk Lokalradioforbund

Forhandlingsutvalget (FU)
Norsk lokalradioforbunds forhandlingsutvalg har som formål å gjennomføre forhandlinger om og fremlegge forslag til bransjeavtaler.

Utvalgsbemanning: 2020 – 2022:
Aslak Sommerfelt Skretting (leder), Jana Johnsen, Bjørn-Martin Brandett og Pål Lomeland

Lotteriutvalget (LU)
Norsk lokalradioforbunds lotteriutvalg har som formål å arbeide for rammevilkår som sikrer best mulige betingelser for tradisjonell radiobingo.

Utvalgsbemanning: 2020 – 2022:
Stian Elverum (Leder), Bjørn-Martin Brandett, Mikkel Aanderaa (Hjalarhornet), Hilde Apneseth (Radio Metro), Anders Taaje (Radio Randsfjord), Frode Bjorvand (Radio Loland) og Pål Lomeland.

Teknisk utvalg (TU)
Norsk lokalradioforbunds Tekniske Utvalg har som formål å legge til rette for at bransjens interesser blir best mulig ivaretatt innenfor de rammer og mål styret til enhver tid trekker opp. Herunder best mulige sendetekniske forhold, innføring av digital teknologi i radio og teknisk medlemsstøtte.

Utvalgsbemanning: 2020 – 2022:
Teknisk utvalg  er vedtatt nedlagt i perioden forbundet har ansatt dedikert medlemsstøtte

Programkomité (PK)
Programkomitéen har som formål å forberede og gjennomføre det faglige og sosiale innholdet i forbindelse med de årlige Landssamlingene.

Programkomité for landsmøtet i Stjørdal 2022:
Thor Magnar Thorsen (Leder), Karin Jegtvik, Thomas Küverling, Eivind Engberg og Pål Lomeland (NLR)

Valgkomité (VK)
NLRs valgkomité har som formål å forberede og presentere forslag til styre-, formanns- og varakandidater til Norsk Lokalradioforbunds styre. Valgkomiteen trer sammen om lag et halvt år før hvert ordinære Landsmøte, – forøvrig etter avtale.

Valgkomité for landsmøtet i Stjørdal 2022:
Kyrre Dahl (Leder), Raymond Elde, Mari Nyberget, Hanne Fleischer (vara) og Linda Holzerland (vara)

Lokalradioprisjuryen
NLRs Lokalradioprisjury har som formål å innstille en kandidat i hht. statuttene.

Jury for landsmøtet i Stjørdal 2022:
Thor Magnar Thorsen og Pål Lomeland