Forbundsutvalg

Utvalgsmandater i Norsk Lokalradioforbund

Forhandlingsutvalget (FU)
Norsk lokalradioforbunds forhandlingsutvalg har som formål å gjennomføre forhandlinger om og fremlegge forslag til bransjeavtaler.

Utvalgsbemanning: 2018 – 2020:
Aslak Sommerfelt Skretting (leder), Jana Johnsen og Bjørn-Martin Brandett

Teknisk utvalg (TU)
Norsk lokalradioforbunds Tekniske Utvalg har som formål å legge til rette for at bransjens interesser blir best mulig ivaretatt innenfor de rammer og mål styret til enhver tid trekker opp. Herunder best mulige sendetekniske forhold, innføring av digital teknologi i radio og teknisk medlemsstøtte.

Utvalgsbemanning: 2018 – 2020:
Bjørn-Martin Brandett (leder), Eivind Engberg og Alf Myhre

Programkomité (PK)
Programkomitéen har som formål å forberede og gjennomføre det faglige og sosiale innholdet i forbindelse med de årlige Landssamlingene.

Programkomité for landsmøtet i Stjørdal 2022:
Thor Magnar Thorsen (Leder), Stian Elverum, Thomas Küverling, Eivind Engberg og Pål Lomeland (NLR)

Valgkomité (VK)
NLRs valgkomité har som formål å forberede og presentere forslag til styre-, formanns- og varakandidater til Norsk Lokalradioforbunds styre. Valgkomiteen trer sammen om lag et halvt år før hvert ordinære Landsmøte, – forøvrig etter avtale.

Valgkomité for landsmøtet i Stjørdal 2022:
Kyrre Dahl (Leder), Raymond Elde, Mari Nyberget, Hanne Fleischer (vara) og Linda Holzerland (vara)

Lokalradioprisjuryen
NLRs Lokalradioprisjury har som formål å innstille en kandidat i hht. statuttene.

Jury for landsmøtet i Stjørdal 2022:
Eivind Engberg, Thor Magnar Thorsen og Pål Lomeland