Landsmøtet

Landsmøtet er Norsk Lokalradioforbunds øverste organ. Møtet avholdes annethvert år innen utgangen av mai. Mellom landsmøtene ledes forbundet av forbundsstyret. Dette består av styreleder, nestleder og fire styremedlemmer.

På landsmøtet tas de største og viktigste beslutningene i organisasjonen. Der velges forbundsstyret og der utformes forbundets politikk gjennom blant annet resolusjoner og tiltaksplan. Hvert regulært medlem har én stemme når medlemskapet er inngått før 1. februar samme år.

Neste landsmøte avholdes i mars 2022.

Landssamlinger i regi av Norsk Lokalradioforbund:

# ÅR STED TYPE REGION ANTALL
1 1984 Asker LM01 ØST 50
2 1985 Stavanger LM02 VEST 180
3 1986 Bergen LM03 VEST ?
4 1987 Tjøme LM04 ØST ?
5 1988 Trondheim LM05 MIDT ?
6 1989 Sarpsborg LM06 ØST ?
7 1990 Mo i Rana LM07 NORD ?
8 1991 Stjørdal LK01 MIDT ?
9 1992 Haugesund LM08 VEST 300
10 1992 Molde LK02 VEST 150
11 1994 Oslo LM09 ØST 200
12 1995 Harstad LK03 NORD 130
13 1996 Kristiansand LM10 SØR 170
14 1997 Trondheim LK04 MIDT 135
15 1998 Bergen LM11 VEST 148
16 1999 Bodø LK05 NORD 114
17 2000 Gardermoen LM12 ØST 103
18 2001 Ålesund LK06 VEST 93
19 2002 Hamar LM13 ØST 102
20 2003 Tromsø LK07 NORD 83
21 2004 Haugesund LM14 VEST 107
22 2005 Røros Lk08 MIDT 118
23 2006 Drammen LM15 ØST 137
24 2007 Kristiansand LK09 SØR 102
25 2008 Bergen LM16 VEST 115
26 2009 Alta LK10 NORD 64
27 2010 Fredrikstad LM17 ØST 86
28 2011 Molde LK11 VEST 71
29 2012 Langesund LM18 ØST 72
30 2013 Trondheim LK12 MIDT 72
31 2014 Haugesund LM19 VEST 68
32 2015 Oslo LK13 ØST 112
33 2016 Bodø LM20 NORD 92
34 2017 Stavanger LK14 VEST 122
35 2018 Kristiansand LM21 SØR 128
36 2019 Gardermoen LK15 ØST 151
XX 2020 Stjørdal LM22 MIDT Avlyst
37 2021 Digitalt LM22 Digitalt 88
38 2022 Stjørdal LM23 MIDT ??