Pressekort

Norsk lokalradioforbund utsteder pressekort til sine medlemmer etter fullmakt fra Norsk Presseforbund, og etter de samme regler som gjelder for pressekort utstedt av de andre presseorganisasjonene tilknyttet NP.

Prisen er kroner 225,- + mva for første kort og kr 195,- + mva for påfølgende i samme bestilling. Kortet utstedes for ett år av gangen. Pressekortet sendes pr. post. Porto tilkommer. Leveringstiden på pressekort er rundt ti virkedager, pluss tiden medgått til postforsendelse.

Retningslinjer for Norsk Lokalradioforbunds pressekort
Norsk Lokalradioforbunds pressekort anbefales til bruk for faste og frivillige medarbeidere i situasjoner/oppdrag der det er behov for identifikasjon. Kortet utstedes for ett år av gangen. Kortet kan utstedes til medarbeidere i lokalradioer som er tilknyttet Norsk Lokalradioforbund, som har betalt sin kontingent og oppfylt sine øvrige forpliktelser overfor forbundet.

Norsk Lokalradioforbund anbefaler ansatte journalister å bli medlem av Norsk Journalistlag. NJ organiserer redaksjonelle medarbeidere, også ledere og frilansere som har journalistikk som yrke. Den som søker om pressekort skal på forhånd ha innhentet tillatelse fra lokalradioens ansvarlige redaktør. Norsk Lokalradioforbund foretar stikkprøvekontroller. Vedkommende medarbeider må ha grunnleggende kunnskap om lokalradioarbeid og være kjent med formål, arbeidsformer og rutiner ved sin lokalradio.

Vedkommende medarbeider må forplikte seg til å etterleve Norsk Presseforbunds etiske retningslinjer som nedfelt i Vær-Varsom-plakaten. Norsk Lokalradioforbund forbeholder seg retten til å avslå inkomne søknader uten nærmere begrunnelse. Ved bestilling av pressekort benytt det digitalte søknadskjemaet på denne siden.

Slik ser forsiden av pressekortet fra Norsk Lokalradioforbund ut.

Krav til bilde

 • Bildet må ikke være eldre enn seks måneder

  Bildet må ikke være eldre enn seks måneder

 • Bildet skal være et portrettfoto av høyoppløselig god kvalitet

  Bildet skal være et portrettfoto av høyoppløselig god kvalitet

 • Fotografiet må tas rett forfra mot en hvit/lys bakgrunn

  Fotografiet må tas rett forfra mot en hvit/lys bakgrunn

 • Hodeplagg (inkludert hodetelefoner og lignende) og mørke briller tillates ikke.

  Hodeplagg (inkludert hodetelefoner og lignende) og mørke briller tillates ikke.

 • Øyne skal være åpne og klart synlige

  Øyne skal være åpne og klart synlige

 • Bilder redigert med fotofilter eller lignendetillates ikke

  Bilder redigert med fotofilter eller lignendetillates ikke

Åpne søknadsskjema

  INFORMASJON OM SØKER AV PRESSEKORT  (Vil bli benyttet på pressekort)  (Vil bli benyttet på pressekort)  Søkers stilling i tilknyttet radiostasjon  E-postadresse til søker  Telefonnummer til søker

  NB! Pressekortet er et ID-kort. Det stilles krav til bildet. Søknad blir forkastet dersom bildet ikke tilfredstiller kravene som skissert under

  INFORMASJON OM TILKNYTTET RADIOSTASJON  (Vil bli benyttet på pressekort)  OPPGI FAKTURAADRESSE  Faktura sendes hit
  OPPGI POSTADRESSE  Pressekortet sendes pr. post hit  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.