Emne: DAB i tunnel

DAB i tunnel

Regelverk og forskrifter

05.05.2020 14
Det er en rekke forskjellige forskrifter og vegnormer som gjelder for norske vegtunneler. Ingen hjemmel gir hverken NRK eller lokalradio rettighet til kringkasting av sine radiosignaler i tunneler, men vegnormen N500 - som er utar...
DAB i tunnel

Regionale kontaktpersoner – Fylkesveger

06.05.2020 12
Det er vegavdelingen i Fylkeskommunene som har ansvaret for tunneler på Norske fylkesveger. På denne siden finner du aktuelle kontaktpersoner som kan kontaktes for innplassering av DAB anlegg i norske fylkesvegtunneler. Mer...
DAB i tunnel

Innplassering i tunnel

20.02.2020 26
DAB lokalradio i Norske vegtunneler Innplassering av DAB anlegg for lokalradio er en rettighet som Statens Vegvesen har nedfelt i sine normer og anbudsbøker. Lokalradio kan ta kontakt med Statens Vegvesen for europa- og riksveg...
DAB i tunnel

Regionale kontaktpersoner hos Statens Vegvesen

06.05.2020 16
Det er Statens Vegvesen som har ansvaret for tunneler på Norske riksveger og europaveier. På denne siden finner du aktuelle kontaktpersoner som kan kontaktes for innplassering av DAB anlegg i norske riksvegvegtunneler. Norsk Lo...