Emne: Journalistrollen

DU ER HER:
Journalistrollen

Journalisten

24.10.2019 38
En journalist er en person som utøver journalistikk, det vil si å samle opplysninger og formidle disse i form av tekst, lyd, bilder mv. gjennom ulike massemedier som aviser på papir og nett, ukeblader og tidsskrifter, nyhetsbyråer...
Journalistrollen

Presentasjonsformer og programformat

24.10.2019 93
Vi skal se nærmere på hvordan radioens innhold bygges og i hvilken sammenheng det sendes. Vi skiller mellom presentasjonsform og programformater. Presentasjonsformer er de ulike redskapene som radiojournalisten benytter seg av ...
Journalistrollen

Redaksjonsarbeid

24.10.2019 34
En redaksjon er den person eller gruppe av personer som bearbeider og ordner (redigerer) stoffet i et massemedium. I mange massemedier oppdeler man innholdet i redaksjonelt stoff, som redaksjonen står inne for, og annonser, som...
Journalistrollen

Kildekritikk og kildevern

24.10.2019 42
Kritikk kommer fra det greske krinein som betyr «å (be)dømme» eller «å kunne skjelne» (mellom sant og falsk, mellom det gyldige og det ugyldige) etisk-politiske og juridiske sammenheng, men også rent allment. I dagligspråk bruk...
Journalistrollen

Idékilder og kreativitet

24.10.2019 52
En god journalist er stadig observant, og tilegner seg daglig en mengde informasjon. Noen av disse observasjonene kan danne utgangspunkt for en sak i radiostasjonen. Hva som får plass i en nyhetssending eller som danner grunnla...