Emne: Konsesjon og tillatelser

DU ER HER:
Konsesjon og tillatelser

Hva er anleggskonsesjon?

25.10.2019 120
Konsesjon betegner i norsk og andre lands rett en tillatelse fra offentlig myndighet til å gjøre noe. Andre ord for konsesjon er tillatelse, bevilling, løyve, a...
Konsesjon og tillatelser

Overdragelse av anleggskonsesjon

25.10.2019 2
I henhold til «vilkår for senderanleggskonsesjonærer» som er hjemlet i kringkastingslovens § 2-2 annet ledd, kan Medietilsynet tillate overdragelse av anleggsko...
Konsesjon og tillatelser

Hva er en frekvenstillatelse?

24.10.2019 67
Frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret kan ikke tas i bruk uten at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) eller Samferdselsdepartementet har gitt...
Konsesjon og tillatelser

Hva er innholdskonsesjon?

25.10.2019 95
Innholdskonsesjon er en type tillatelse som gir rett til å sende innhold på et kringkastingsnett. Man må ha innholdskonsesjon for å formidle sendinger både på D...
Konsesjon og tillatelser

Slik søker du anleggskonsesjon på DAB

25.10.2019 109
For å opprette og drive senderanlegg for DAB trengs anleggskonsesjon og frekvenstillatelse. Anleggskonsesjon og frekvenstillatelse gis samlet etter en felles ku...
Konsesjon og tillatelser

Slik starter du radio på internett

25.10.2019 302
Nettradio er som navnet tilsier en online radiotjeneste som kringkaster over internett på dedikerte radioservere. De aller fleste radiostasjoner som kringkas...
Konsesjon og tillatelser

Slik søker du innholdskonsesjon på DAB

25.10.2019 122
Hvis du ønsker å starte lokale radiosendinger på DAB, må du først ta kontakt med og inngå en leieavtale om transmisjon med den aktøren som har anleggskonsesjon ...
Konsesjon og tillatelser

Vilkår for drift av radio på DAB

25.10.2019 53
Det er ikke noen innholdskrav i innholdskonsesjonen du får fra Medietilsynet. Som konsesjonær må man imidlertid følge de alminnelige reglene i kringkastingslove...
Konsesjon og tillatelser

Slik søker du konsesjon og frekvenstillatelse på FM

25.10.2019 90
Medietilsynet har i samarbeid med Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet endret vilkårene for tildeling av ledige FM-konsesjoner. Ledige konsesjoner tildeles nå fortl...
Konsesjon og tillatelser

Vilkår for tildeling av anleggskonsesjoner på DAB

16.12.2019 58
Den som  tildeles anleggskonsesjon for drift av senderanlegg for digital lokalradio, påtar seg ansvaret for å overholde de vilkår som blir satt for konsesjo...
Konsesjon og tillatelser

Vilkår for drift av radio på FM

25.10.2019 166
Regelverket for lokalradio på FM ble endret fra 1. januar 2017. Fra denne dato ble det innført en kraftig oppmykning av konsesjonsvilkårene for lokalradiostasjo...