Emne: Lønn og arbeidsforhold

DU ER HER:
Lønn og arbeidsforhold

Ansettelse av arbeidstaker

24.10.2019 6
Ansettelse er en lovregulert form for avtalemessig forhold mellom to parter om utførelse av arbeid. Den ene parten (arbeidstakeren) selger sin egen arbeidsk...
Lønn og arbeidsforhold

Krav til arbeidsavtale

24.10.2019 10
Arbeidsavtalen, eller arbeidskontrakten, er en kontrakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den sier noe om hvilke vilkår man har blitt enige om knyttet til bl...
Lønn og arbeidsforhold

Lønn og overtid

24.10.2019 2
Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen...
Lønn og arbeidsforhold

Avvikling av ferie

24.10.2019 3
Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virke...
Lønn og arbeidsforhold

Permittering av arbeidstaker

24.10.2019 2
Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består ...
Lønn og arbeidsforhold

Oppsigelse av arbeidstaker

24.10.2019 7
Et arbeidsforhold avsluttes ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse. Det er faste regler for hvordan en oppsigelse skal...
Lønn og arbeidsforhold

Regler for frivillig arbeid

24.10.2019 1
Sikkerhetsforskriftene i arbeidsmiljøloven er med på å sikre et trygt arbeidsmiljø for frivillige. Arrangører av frivillig arbeid har derfor et ansvar for helse...