Emne: Lover og regelverk

DU ER HER:
Lover og regelverk

Personopplysningsloven

25.10.2019 28
I 2018 har Norge fått en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Foro...
Lover og regelverk

Forholdet til markedsføringsloven

25.10.2019 71
Som lokalradio vil man i hovedsak ha med Markedsføringsloven å gjøre, ved utforming av reklamebudskap. Derfor bør alle som arbeider med salg av reklame i radio ...
Lover og regelverk

Forholdet til kringkastingsloven

25.10.2019 195
Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene mottas direkte og samtidig av allmennheten. Kringkasting er plattformnøytr...