Emne: Medieetikk

DU ER HER:
Medieetikk

En introduksjon til medieetikk

16.12.2019 84
Helt siden 1800-tallet har norske medier hatt en fri stilling i forhold til statlige myndigheter. I nyhetsmediene er det et viktig prinsipp at heller ikke ...
Medieetikk

Vær Varsom-Plakaten

16.12.2019 979
Vær Varsom-plakaten er et sett selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner i Norge. Plakaten ble første gang vedtatt i 1936...
Medieetikk

Pressens Faglige Utvalg

16.12.2019 151
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse (t...
Medieetikk

Redaktørplakaten

16.12.2019 98
Redaktørplakaten er en erklæring fra Norske Avisers Landsforbund (nå Mediebedriftenes Landsforening) og Norsk Redaktørforening, vedtatt av begge organisasjoner ...
Medieetikk

Ansvarlig redaktør

16.12.2019 63
Ansvarlig redaktør har det faglige, etiske og det rettslige ansvaret for innholdet i et medium. Redaktøren kan delegere sin myndighet til andre når det gjelder ...
Medieetikk

Mediefridomslova

16.12.2019 36
«Lov om redaksjonell fridom i media» skal sikre redaksjonell frihet i media, slik at innholdet utelukkende skal være basert på en uavhengig journalistisk vurder...