Emne: Medieetikk

DU ER HER:
Medieetikk

En introduksjon til medieetikk

24.10.2019 78
Helt siden 1800-tallet har norske medier hatt en fri stilling i forhold til statlige myndigheter. I nyhetsmediene er det et viktig prinsipp at heller ikke ...
Medieetikk

Vær Varsom-Plakaten

24.10.2019 974
Vær Varsom-plakaten er et sett selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner i Norge. Plakaten ble første gang vedtatt i 1936...
Medieetikk

Pressens Faglige Utvalg

24.10.2019 149
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse (t...
Medieetikk

Redaktørplakaten

24.10.2019 95
Redaktørplakaten er en erklæring fra Norske Avisers Landsforbund (nå Mediebedriftenes Landsforening) og Norsk Redaktørforening, vedtatt av begge organisasjoner ...
Medieetikk

Ansvarlig redaktør

24.10.2019 59
Ansvarlig redaktør har det faglige, etiske og det rettslige ansvaret for innholdet i et medium. Redaktøren kan delegere sin myndighet til andre når det gjelder ...
Medieetikk

Mediefridomslova

24.10.2019 33
«Lov om redaksjonell fridom i media» skal sikre redaksjonell frihet i media, slik at innholdet utelukkende skal være basert på en uavhengig journalistisk vurder...