Emne: Medieetikk

Her finner du det etiske regelverket alle redaktørstyrte medier plikter å legge til grunn for sin virksomhet.

DU ER HER:

En introduksjon til medieetikk

Vær Varsom-Plakaten

Pressens Faglige Utvalg

Redaktørplakaten

Ansvarlig redaktør

Mediefridomslova