Emne: Radiomediets egenart

DU ER HER:
Radiomediets egenart

Radiomediets utvikling

27.10.2019 44
Den første kringkastingsutsendingen ble gjort julaften 1906, ved hjelp av en sender bygget etter heterodynprinsippet fra Massachusetts. Det var Reginald Fessend...
Radiomediets egenart

Radioens fortreffelighet

24.10.2019 29
Radio er et medium som kan brukes hvor som helst og når som helst uten at det stjeler av folks tid. Det er fleksibelt og tilgjengelig og dette gjør at det passe...
Radiomediets egenart

Ulike typer radio

24.10.2019 130
Kringkasterne deles ofte opp i forhold til finansieringsform, innhold og geografisk nedslagsfelt. Geografisk nedslagsfelt Radio er kringkasting av radiosign...
Radiomediets egenart

Medie- og medieplattformer

24.10.2019 61
Massemedier, ofte bare omtalt som media eller mediene, er midler for massekommunikasjon, det vil si kommunikasjonskanaler eller meddelelsesmidler som gjør det m...
Radiomediets egenart

Lokalradioens utvikling i Norge

24.10.2019 27
Lokalradio slik vi kjenner den i dag, startet i desember 1981 ved at 47 organisasjoner og grupperinger på åtte steder i Norge ble utstyrt med midlertidig sendet...
Radiomediets egenart

Lokalradios bidrag til mediemangfoldet

24.10.2019 25
Mangfoldsbegrepet står sentralt i norsk mediepolitikk. Målet om et mangfoldig medietilbud har tradisjonelt hatt bred politisk oppslutning, selv om det er ulike ...