Emne: Radiomediets egenart

DU ER HER:
Radiomediets egenart

Radiomediets utvikling

16.12.2019 51
Den første kringkastingsutsendingen ble gjort julaften 1906, ved hjelp av en sender bygget etter heterodynprinsippet fra Massachusetts. Det var Reginald Fessenden (bildet) som sto bak historiens første kringkastingsutsending. F...
Radiomediets egenart

Radioens fortreffelighet

16.12.2019 34
Radio er et medium som kan brukes hvor som helst og når som helst uten at det stjeler av folks tid. Det er fleksibelt og tilgjengelig og dette gjør at det passer inn i det moderne menneskets travle hverdag. Radio har derfor en ...
Radiomediets egenart

Ulike typer radio

16.12.2019 135
Kringkasterne deles ofte opp i forhold til finansieringsform, innhold og geografisk nedslagsfelt. Geografisk nedslagsfelt Radio er kringkasting av radiosignaler til et forhåndsdefinert og begrenset område (Konsesjonsområdet). Yt...
Radiomediets egenart

Medie- og medieplattformer

17.12.2019 64
Massemedier, ofte bare omtalt som media eller mediene, er midler for massekommunikasjon, det vil si kommunikasjonskanaler eller meddelelsesmidler som gjør det mulig å spre et budskap til mange mennesker over et stort område på kor...
Radiomediets egenart

Lokalradioens utvikling i Norge

17.12.2019 31
Lokalradio slik vi kjenner den i dag, startet i desember 1981 ved at 47 organisasjoner og grupperinger på åtte steder i Norge ble utstyrt med midlertidig sendetillatelse for å drive nærradio. Kommersiell drift var ikke tillatt ...
Radiomediets egenart

Lokalradios bidrag til mediemangfoldet

17.12.2019 30
Mangfoldsbegrepet står sentralt i norsk mediepolitikk. Målet om et mangfoldig medietilbud har tradisjonelt hatt bred politisk oppslutning, selv om det er ulike oppfatninger om hvordan målet skal nås. Bakgrunnen for at mangfold i m...