Emne: Radiomediets egenart

DU ER HER:

Radiomediets utvikling

01.06.2019 42
Den første kringkastingsutsendingen ble gjort julaften 1906, ved hjelp av en sender bygget etter heterodynprinsippet fra Massachusetts. Det var Reginald Fessenden (bildet) som sto bak historiens første kringkastingsutsen...

Radioens fortreffelighet

01.06.2019 29
Radio er et medium som kan brukes hvor som helst og når som helst uten at det stjeler av folks tid. Det er fleksibelt og tilgjengelig og dette gjør at det passer inn i det moderne menneskets travle hverdag. Radio har ...

Ulike typer radio

01.06.2019 129
Kringkasterne deles ofte opp i forhold til finansieringsform, innhold og geografisk nedslagsfelt. Geografisk nedslagsfelt Radio er kringkasting av radiosignaler til et forhåndsdefinert og begrenset område (Konsesjons...

Medie- og medieplattformer

01.06.2019 61
Massemedier, ofte bare omtalt som media eller mediene, er midler for massekommunikasjon, det vil si kommunikasjonskanaler eller meddelelsesmidler som gjør det mulig å spre et budskap til mange mennesker over et stort omr...

Lokalradioens utvikling i Norge

01.06.2019 27
Lokalradio slik vi kjenner den i dag, startet i desember 1981 ved at 47 organisasjoner og grupperinger på åtte steder i Norge ble utstyrt med midlertidig sendetillatelse for å drive nærradio. Kommersiell drift var ikk...

Lokalradios bidrag til mediemangfoldet

01.06.2019 25
Mangfoldsbegrepet står sentralt i norsk mediepolitikk. Målet om et mangfoldig medietilbud har tradisjonelt hatt bred politisk oppslutning, selv om det er ulike oppfatninger om hvordan målet skal nås. Bakgrunnen for at ma...