Emne: Bygging av sendernett

Bygging av sendernett

Bestilling av utstyr

06.05.2020 23
Når man vet hvor man skal plassere DAB sendere, kan man begynne å bestille utstyr. Det er mulig å bestille alt selv, eller la montører eller leverandør av multiplexer bestille utstyr. Det beste er om man selv har kompetanse til å ...
Bygging av sendernett

Plassering av sendere

06.05.2020 14
Når man bygger ut et DAB-nett, krever det en annen forståelse for plassering av senderanlegg enn hva man er kjent med fra utbygging av FM-senderanlegg. DAB-sendere må plasseres på en måte som gjør at de skaper dynamikk og har l...
Bygging av sendernett

Utstyrsmontasje

06.05.2020 13
Montering av DAB anlegg er en krevende øvelse. Det stilles andre krav til montasje av DAB-anlegg enn for FM - for lokalradio. De fleste innen lokalradio kjenner til RG214 kabel og N-konnektor. På DAB brukes i hovedsak 7/16 konn...
Bygging av sendernett

Om nabokanalinterferens

06.05.2020 11
I lokalregioner der Regionblokka, Riksblokk 1, Riksblokk 2 eller Riksblokk 3 (DVBT-blokka) bruker en nabokanal til Lokalradioblokka kan det være fare for nabokanalinterferens. Nkom kan i slike tilfeller pålegge bruk av et skarp...
Bygging av sendernett

GPS-synkronisering

06.05.2020 13
Et DAB-nett bygges som et sendernett med en frekvens. I praksis betyr dette at flere sendere i et senderområde, skal sende på samme frekvens uten å forstyrre hverandre. Normalt vil frekvenser  på samme frekvens - forstyrre hverand...
Bygging av sendernett

Identifikasjonskoder

06.05.2020 11
DAB bruker flere Identifikasjonskoder eller Id-koder for å identifisere sendere, mux og program. De er alle svært viktig og feil på en av disse kodene kan føre til at lytteren ikke får inn programmet korrekt, eller at det oppstår ...