Emne: Viktige regler og vilkår

Viktige regler og vilkår

Vilkår for anleggskonsesjonærer i lokalradioblokka

25.10.2019 82
Den som  tildeles anleggskonsesjon for drift av senderanlegg for digital lokalradio, påtar seg ansvaret for å overholde de vilkår som blir satt for konsesjonen. Vilkårene er utformet av Medietilsynet med hjemmel i kringkastingslov...
Viktige regler og vilkår

Tekniske vilkår for lokalradioblokka

06.05.2020 29
Hver av de 37 lokalregionene i Lokalradioblokka har et frekvensområde (en kanal), med båndbredde på 1.536 MHz, som kan benyttes innenfor det angitte geografiske området til lokalregionene. Kanalene ligger i frekvensbåndet 174 –240...