Salg, utleie eller overdragelse av spektrumtillatelse

Sist endret: 24.10.2019

Overdragelse av spektrumtillatelse fra ett rettsubjekt til et annet ved salg må godkjennes av Nkom jf. ekomloven § 6-5. Innehaver må søke om og få godkjent overdragelsen før overdragelsen gjennomføres. Søknadskravet gjelder både ved salg og ved vesentlige endringer i foretakets eiersammensetning eller organisering. Myndigheten kan nekte overdragelse av frekvenser for å hindre konkurranseskadelig virkning, jf. § 6-5 andre ledd.
Resten av dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer i Norsk Lokalradioforbund. Vær vennlig å . Er du medlem, men ikke opprettet konto? Søk om konto her
Forrige: