Hva er en spektrumtillatelse?

Sist endret: 24.10.2019

Frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret kan ikke tas i bruk uten at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt tillatelse til det. Ved tildeling av frekvenser skal det tas hensyn til effektiv bruk av samfunnets ressurser gjennom bærekraftig konkurranse, fri bevegelighet for tjenester og harmonisert bruk av frekvenser.
Resten av dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer i Norsk Lokalradioforbund. Vær vennlig å . Er du medlem, men ikke opprettet konto? Søk om konto her
Neste: