Overdragelse av anleggskonsesjon

Sist endret: 24.10.2019

I henhold til "vilkår for senderanleggskonsesjonærer" som er hjemlet i kringkastingslovens § 2-2 annet ledd, kan Medietilsynet tillate overdragelse av anleggskonsesjon fra ett rettsubjekt til et annet. I vilkårenes kulepunkt 11 heter det at Medietilsynet kan fatte enkeltvedtak som gir anleggskonsesjonæren rett til å overdra konsesjonen.
Resten av dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer i Norsk Lokalradioforbund. Vær vennlig å . Er du medlem, men ikke opprettet konto? Søk om konto her
Forrige: